Epidemi kan gi massedød av sel i Norge

Frykten øker for en reprise av epidemien i 1988 som utryddet halvparten av alle steinkobbene i Nord-Europa. De siste to månedene er 1200 sel funnet døde i Skandinavia og Nederland, men dette er bare begynnelsen, sier forskerne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nederland, Danmark og Sverige melder om en urovekkende økning av et virus som tidligere har utryddet over halvparten av steinkobbebestanden i våre farvann.

I verste fall kan flere tusen døde sel bli liggende på strendene ved Nordsjøen de kommende månedene. Viruset heter phocine distemper virus (PDV), og påvirker ikke mennesker.

Foreløpig ikke i Norge

Det er funnet døde steinkobber både i Danmark og Sverige, men det er foreløpig ikke rapportert om noen syke eller døde dyr i Norge. Man regner med at vi har en bestand på rundt 10 000 dyr her til lands, og under epidemien i 1988 døde mer enn 60 prosent ut.

Nederlandske myndigheter har satt opp skilt i kystområder med advarsler om å holde hundene vekk fra døde seler. Hunder kan bli smittet, men de fleste kjæledyr er vaksinert mot viruset.

Selv om forskerne mener dødeligheten er litt mindre denne gangen enn den var i 1988, frykter de det verste. Da distemperviruset hadde rast fra seg for 14 år siden, var 18 000 sel døde. Virusangrepet ble først oppdaget på øya Anholt på østkysten av Danmark. En rapport fra en internasjonal forskergruppe om årets angrep er publisert i tidsskriftet Science.

Sprer seg raskt

- Den raske spredningen av dette svært dødelige viruset kan kanskje forklares med at selene trekker, og kan reise flere hundre kilometer på noen få dager, sier Professor Albert Osterhaus ved Seal Rehabilitation Centre i Nederland, som har vært med i forskergruppen.

Viruset ligner meslinger, og er i slekt med kanindistempervirus. Det er et virus som hopper mellom marine pattedyr og kjøttetere på land, som hunder og ulver. Smitten overføres mellom annet via hosting, og sprer seg lett blant sosiale dyr som sel.

Gir lungebetennelse

Viruset svekker immunsystemet, og selene dør vanligvis av lungebetennelse eller andre infeksjoner. Nederlandske forskere sier til tidsskriftet Nature at de følger nøye med sine selbestander. Hvor viruset har kommet fra, og hvorfor det har dukket opp igjen nå, er foreløpig et mysterium.

Man vet at få seler er immune mot viruset, og at bare mellom fem og ti prosent av selene i Nordsjøen forventes å ha immunitet fra den forrige epidemien.

Ingen felles strategi er på plass for landene som grenser til Nordsjøen, men den tidlige oppdagelsen av viruset bør gjøre landene i stand til å planlegge på forhånd. Den eneste måten å få kontroll over viruset på er å ta seg av døde kropper og syke dyr så fort som mulig. Vaksine er ingen realistisk mulighet, sier forskerne.

Les også:

Dødelig virus angrip dkandinavisk sel på nytt
Verdens nordligste steinkobber under lupen
Selar-elegante i vatn og klumsete på land

Powered by Labrador CMS