Et eget prosjekt tar sikte på å bruke tilgjengelige skip som konteinerskip, ferjer og cruisebåter til vitenskapelige målinger og observasjoner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Et eget prosjekt tar sikte på å bruke tilgjengelige skip som konteinerskip, ferjer og cruisebåter til vitenskapelige målinger og observasjoner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Cruiseskip skal brukes til vitenskapelige målinger

Forskningsrådet tildeler et NIVA-ledet prosjekt innen forskningsinfrastruktur nesten 27 millioner kroner i perioden 2018-2024.

Prosjektet, NorSOOP (Norwegian Ships of Opportunity Program) er en ny nasjonal infrastruktur som benytter tilgjengelige skip slik som for eksempel konteinerskip, ferjer og cruisebåter til vitenskapelige målinger og observasjoner.  

Prosjektet har som formål å styrke forskning på de marine og atmosfæriske miljøene og å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og håndtere menneskelig påvirkning på verdens hav.

NorSOOP omfatter skip som opererer kontinuerlig i Nordsjøen, Norskehavet (inkludert kysten og fjorder i Norge) og Barentshavet i Arktis. På hvert skip vil det installeres sensorer som måler det marine og atmosfæriske miljøet, samt prøvetakere for å studere både fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i norske farvann. 

NorSOOP er etablert av Norsk institutt for vannforskning, Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og Meteorologisk institutt.

Powered by Labrador CMS