Vi mennesker har en bakterieflora i tarmen, som påvirker helsen vår. Det har også disse små laksebarna. I tillegg lever de i vann som inneholder både snille og farlige bakterier. Dette mikrobielle miljøet skal Sintef lære mer om for å forebygge fiskesykdommer. (Foto: Sintef)

Forskere lager helsestasjon for settefisk

Vannet i settefiskanlegg kan fortelle mye om når og hvorfor sykdom oppstår. Nå skal forskere knekke vann-koden, og dermed spare fisken for plager og bransjen for store penger.

Sykdom er den største utfordringen i oppdrettsnæringen, både økonomisk og omdømmemessig. 

– Det er derfor et stort økonomisk potensial i å utvikle analyser og kunnskap om laksens miljø, sier fagsjef Sven Martin Jørgensen i Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

– Klarer vi å skaffe kunnskap og verktøy som kan brukes til å forebygge sykdom, tar vi flere steg i riktig retning.

Forskere fra Sintef Ocean vil få tilsendt vannprøver fra tre ulike landbaserte settefiskanlegg for laks: Bremnes Seashore, Lerøy Midt og Laksefjord. Dette vil skje ukentlig over halvannet år. Gjennom analysene skal forskerne kartlegge bakteriesamfunnene i vann, og se hva som skjer når det oppstår vekst av bakterier som kan påføre fisken sykdom.

Powered by Labrador CMS