Hvor fort vokser arten, og hvor lenge lever den? Det er spørsmål som er avgjørende for hvor fort habitatet kommer seg på beina igjen etter at det har blitt ødelagt (Foto: Janne Kim Gitmark / NIVA)
Hvor fort vokser arten, og hvor lenge lever den? Det er spørsmål som er avgjørende for hvor fort habitatet kommer seg på beina igjen etter at det har blitt ødelagt (Foto: Janne Kim Gitmark / NIVA)

NIVA skal hjelpe til med å restaurere naturen i havet

Mange viktige leveområder for dyrelivet i havet er i ferd med å gå tapt. Per i dag finnes ingen fullstendig oversikt hverken over hvilke marine leveområder som finnes, hvilke leveområder som er truet av ødeleggelse eller hvordan leveområdene kan repareres.

Derfor har forskere fått hjelp av det fireårige EU-finansierte prosjektet MERCES.

MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas) er navnet på det europeiske samarbeidsprosjektet som ble startet i 2016 og har støtte fra EUs omfattende forskingsprogram Horisont 2020. Femten land er involverte i MERCES, og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er med som eneste norske bidragsyter.

I mai i år kom den første rapporten. Den presenterer den samlede kunnskapen vi har om ødelagte marine leveområder – habitater, som det heter i fagterminologien – i dag, og oppsummerer den eksisterende kartleggingen av marine habitater i Europa.

–  Rapporten er en svært viktig samling av bakgrunnskunnskap for restaureringsarbeidet som skal gjøres i Europa, sier Trine Bekkby, forsker ved NIVA og en av forfatterne bak rapporten.

Powered by Labrador CMS