Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Geotekniske Institutt - les mer.

I nær framtid planlegger NASA å sende mennesker til månen for å bo der i lengre perioder.

Om vi skal bygge og bo på månen, trenger vi mer kunnskap om grunnforholdene

I nær framtid planlegger NASA å sende mennesker til månen for å bo der i lengre perioder.

Fra 1967 til 1972 gjennomførte den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA en rekke romferder til månen. Nesten 400 kilo med jordprøver ble fraktet tilbake til jorda.

I løpet av få år planlegger nemlig NASA gjennom Artemis-programmet for første gang på 50 år å sende mennesker til månen for et lengre opphold.

Denne gangen planlegges det at astronauter skal bo og leve på månen over tid.

Men hvordan bygger man en beboelig base på månen? Hva tåler løsmaterialene der av for eksempel tyngde? Hvordan oppfører de ulike materialene, som et sandkorn, seg?

Studiet av månejord

Selenoteknikk er en parallell til geoteknikk her på jorden. Det er studiet av hvordan månejord, også kalt regolitt, oppfører seg. Hvilken styrke har materialene i grunnen? Hvordan er formen på et sandkorn?

– Å forstå den grunnleggende oppførselen til materialene er avgjørende for at vi skal kunne danne oss et realistisk og korrekt bilde om grunnforholdene på månen, sier Dylan Mikesell.

Han er geofysiker og ansvarlig for en studie som delvis er finansiert av Norsk Romsenter.

Podcast: Om månejord og månestøv

I denne episoden av podcasten «Med blikket mot bakken» kan du høre mer om arbeidet forskerne driver med på NGI.

Hør hele episoden her (kun på engelsk).

Ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) bygger de nå en oppdatert kunnskapsbase om de grunnleggende elementene i regolitt.

Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil være viktig i forberedelsene av framtidige romferder. Det vil også være viktig for aktører som skal bygge eller levere for eksempel utstyr – som for eksempel en robot.

Månestøv og ekstremtemperaturer

Da Neil Armstrong 21. juli 1969 tok menneskehetens første skritt på månen, visste han fint lite om hva som møtte han og de andre på romfergen «Apollo 11».

Da han steg ut av romskipet, fant han et landskap som er dekket av støv – regolitt. Dette månestøvet, som er en blanding av større partikler og fragmenter, kan være opptil ti meter tykt.

På månen er det ingen atmosfære. Det er derfor svært svak tyngdekraft sammenlignet med på jorda. Det som finnes av vann, er i form av is som er frosset fast mellom partiklene i grunnen.

Uten vind og vann i bevegelser er det ingenting som sliper materialene, slik som på jorda. På månen kan derfor et sandkorn stikke opp av bakken og være sylskarpt. Legg så til at temperaturforskjellene på månen er ekstreme. De kan variere fra mer enn minus 130 grader til over 120 varmegrader.

Her kan strålingen være over 200 høyere enn på jordoverflaten, og små og større partikler i atmosfæren regner ned over landskapet fordi månen ikke har et beskyttende magnetfelt, slik jorda har.

Da Neil Armstrong 21. juli i 1969 tok menneskehetens første skritt på månen, visste han svært lite om hva som ville møte han og resten av mannskapet på «Apollo 11».

En annen illustrerende forskjell mellom forholdene på månen og på jorda er hvordan den statiske elektrisiteten på månen bidrar til å holde to sandkorn sammen.

Her på jorda er det vann som har den dominerende rollen med å binde sammen partikler. Denne forskjellen påvirker styrken i en klump med månejord.

Etterligner forholdene på månen

– Vi kan jo ikke reise til månen for å jobbe som månegeoteknikere. Ved NGI har vi imidlertid avanserte testmetoder for grunnforholdene på jorda. Disse bruker vi som utgangspunkt når vi analyserer grunnforholdene på månen, sier forsker Luke Griffiths ved NGI.

10.000 partikler fra Apollo-ekspedisjonene er blitt CT-skannet, og dataene er blitt sendt til NGI. Her trekkes månepartiklene ut fra CT-skanningene og brukes til å bygge en katalog i 3D-format over løsmassefraksjoner på månen.

Datasimuleringsmodeller kan deretter bli sammenlignet og målt opp mot – kalibrert – NGIs laboratorietester av grunnforholdene på jorda.

Men hvordan gjenskape de spesielle forholdene som er på månen – som for eksempel manglende gravitasjon – slik at man får bestemt og testet egenskapene ved materialene?

På månen er landskapet dekket med regolith – en blanding av støv, større partikler og fragmenter.

Den eneste måten å gjøre det på:

– Ved at vi presser instrumentene så lavt som mulig i laboratoriet vårt, klarer vi å etterligne de forholdene som er på månen fem under bakken. Vi klarer imidlertid ikke å presse instrumentene så lavt at vi kan måle tyngdekraften på månens overflate. Da stanser instrumentene opp, forteller forsker Alex X. Jerves ved NGI.

Dette kunnskapsgapet må forskerne derfor modellere ved hjelp av datasimulering. Til de kan begynne å utføre eksperimenter på månen, er dette den eneste måten å gjøre det på.

Hvordan utnytte ressursene på månen?

Avstanden fra jordkloden til månen er 384.400 kilometer. Hvis mennesket skal leve på månen over tid, vil det ikke være mulig å frakte alle livsnødvendige ressurser, som vann og energi, fra jorda til månen.

Kunnskap om de ressursene som finnes på månen, og hvordan disse best kan utnyttes, vil derfor være viktig. Det kalles «In Situ Resource Utilization» (ISRU).

Hva har vi for eksempel av kunnskap om hva landskapet på månen, som regolitt, fjell og stein, inneholder av metaller og mineraler? Hvordan kan vi utnytte sola som energikilde på månen? Hvor trenger man mer kunnskap for å utnytte månens ressurser? Og i hvilken grad kan norske kompetansemiljøer bidra?

Det europeiske romfartsbyrået ESA har i sin strategi fram mot 2030 at europeiske kunnskapsmiljøer og industri skal ta en ledende rolle i å utvikle viktig ISRU-teknologi.

– På oppdrag fra Norsk Romsenter har NGI kartlagt hvilken kompetanse innen ISRU som norske aktører kan bidra med og videreutvikle – både innen forskning og utvikling og kommersielt, sier forsker Sean Salazar ved NGI.

Han har vært med å lede studien fra 2021 om ISRU.

Studien konkluderer med at man i Norge har lang erfaring med å samle, prosessere, lagre og bruke naturressurser i grunnen fra både gruvedrift og olje- og gass.

I tillegg har norske kompetansemiljøer teknologisk kompetanse fra eksempelvis letesensorer og å utvikle energireaktorer til satellittoppskytinger.

– Norge er i en utmerket posisjon til å bidra i den fremtidige utviklingen av hvordan vi best kan utnytte ressursene på månen, sier Salazar.

Hør hele podcast-episoden om arbeidet her (finnes kun på engelsk):

Powered by Labrador CMS