Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Her tar en undervannsfarkost prøver av vannet som siver opp fra havbunnen. (Foto: NORCRUST)

Fant ferskvann i Norskehavet

Det lekker ferskvann fra havbunnen to steder utenfor Lofoten. Forskere tror lekkasjen stammer fra en stor lomme med grunnvann. Kanskje finnes det flere slike vannreserver under verdenshavene.

Forskere har funnet ferskvann i havet utenfor Lofoten. Det høres kanskje ikke så rart ut at det er funnet vann i vann, men forskerne er overrasket.

– Ferskvannet lekket ut fra havbunnen. Det var svært overraskende for oss, forteller maringeolog Wei-Li Hong ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Vannet ble funnet ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost. Etter alt å dømme stammer lekkasjen fra en stor lomme med ferskvann skjult under sedimentene på havbunnen.

Signal fra istiden

– Vi har hørt fra fiskere i Nordland at de også har funnet ferskvann i sjøen, vann som de kunne koke kaffe på. De fant det ved Nordbreigrunnen noen kilometer utenfor Meløy kommune, sier Hong.

Trolig har lommene med ferskvann oppstått under siste istid. Den tykke iskappen som omsluttet Norge presset ned jordskorpen med et voldsomt trykk, og tvang etter alt å dømme store mengder smeltevann ned gjennom sprekker på havbunnen.

– Dette har vært en lang geologisk prosess hvor vannet ble lagret under sedimentene, og nå finner det sin veg opp gjennom sprekkesystemer og forkastninger igjen, sier Hong.

NGU-forskerne vet at vannet har strømmet minst en kilometer under sjøbunnen, men de vet ikke hvor dypt lommen med vann ligger, og heller ikke hvor mye ferskvann som ligger gjemt under havbunnen.

Her er det påvist ferskvann i sjøen, i to gjel utenfor Lofoten og på en fiskegrunne utenfor Meløy.

Tilsvarende i USA

Nylig ble det kjent at amerikanske forskere fra Columbia-universitetet i New York og Oseanografisk institutt i Woods Hole i Massachusetts har funnet ferskvann i Atlanterhavet, langs USAs nordkyst.

– Akkurat det samme fenomenet som vi har funnet, kommenterer prosjektleder og maringeolog Jochen Knies ved NGU.

Vannlommen med grunnvann, eller akviferen, som det heter på fagspråket, strekker seg fra østkysten av New Jersey i sør til Massachusetts i nord. Her har forskerne beregnet at den inneholder nok vann til å fylle 1,1 milliarder svømmebasseng. Dermed er dette den største undersjøiske ferskvannsakviferen som er funnet på jorda.

En mulig ressurs

Funnene i Norge og i USA innebærer at det også kan være andre slike akviferer rundt omkring i verdenshavene.

– Det betyr at slike store lommer med ferskvann også kan være en mulig ressurs i områder hvor det mangler drikkevann på land, påpeker Jochen Knies.

Funnet i Norge ble gjort på 800 meters vanndyp i to smale gjel – eller dalkløfter - på kontinentalskråningen utenfor Lofoten.

Det norske arbeidet er gjort i regi av det NGU-ledede prosjektet «Norwegian margin fluid systems and methane-derived carbonate crusts» (NORCRUST), som er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Petromaks 2-programmet.

Referanse:

Hong, W.‐L., Lepland, A., Himmler, T., Kim, J.‐H., Chand, S., Sahy, D., m. fl: "Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period". Geophysical Research Letters, 46. https://doi.org/10.1029/2019GL084237

Powered by Labrador CMS