Forskerne har flere mulige forklaringer på hvordan forurensningen fra atomprøvesprengningene er kommet ned i det fossile grunnvannet mange steder i verden. (Foto: gmstockstudio / Shutterstock / NTB scanpix)

Verdens grunnvann er forurenset av rester fra atomprøvesprengninger

Store deler av verdens grunnvann er forurenset med rester fra atomprøvesprengningene som ble gjort på 1950-tallet.

Historien kort

Halvparten av verdens grunnvannsressurser er forurenset med tritium fra atomprøvesprengninger.

Det radioaktive stoffet forekommer imidlertid ikke i mengder som er farlige for mennesker.

Dansk forsker mener at forurensningen må skje under boring av brønner, men at det ikke bør være et problem hos oss.

Fossilt grunnvann

Fossilt grunnvann er betegnelsen for grunnvann som har blitt oppbevart under bakken i mer enn 12 000 år. Noen ganger har det blitt oppbevart under bakken i flere millioner år, og i motsetning til mye yngre grunnvannsressurser blir det fossile grunnvannet bare fornyet veldig langsomt.

Undersøkt 6455 brønner

I den nye studien har Scott Jasecho analysert data om vannprøver, enten tatt personlig eller fra den vitenskapelige litteraturen, fra 6455 brønner fordelt over hele kloden.

Vannprøvene har han undersøkt for innholdet av det radioaktive stoffet karbon 14, som forskere kan bruke til å bestemme vannets alder.

Studien viste at mellom 42 og 85 prosent av verdens grunnvannsressurser er over 12 000 år gamle.

Usikkerheten skyldes at grunnvannet mange steder er en blanding av nytt og gammelt vann.

Forskerne brukte også kjemiske analyser til å finne ut om vannprøvene inneholdt spor av radioaktivt tritium.

Det fant de i over halvparten av brønnene.

Det meste av verdens grunnvann er flere tusen år gammelt. Men selv om det ofte har ligget gjemt under bakken siden forrige istid, har forskere nå dokumentert radioaktiv forurensning i mer enn halvparten av de 6000 brønnene de har undersøkt rundt om i verden.

Forurensningen stammer ifølge forskerne fra de amerikanske atomprøvesprengningene som ble gjort på 1950-tallet, blant annet i en ørken i Nevada og på Marshalløyene. Det viser at grunnvannet ikke er beskyttet mot forurensning fra overflaten.

– Dette «fossile» grunnvannet blir bare skiftet ut i løpet av flere tusen år, så hvis det blir forurenset i dag, vil vi ikke ha rent drikkevann til fremtidige generasjoner. I blant annet Nord-Afrika er folk helt avhengige av fossilt grunnvann, sier førsteamanuensis Scott Jasechko fra Department of Geography ved Universty of Calgary.

Den nye studien er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Geoscience.

For små mengder til å skade mennesker

Forskerne bak den nye studien vet ikke hvordan radioaktivt materiale i form av tritium fra atomprøvesprengningene har havnet i det fossile grunnvannet, men Jasechko har to forslag.

Såkalte «flow paths» gjør at vann kan ta med seg forurensning fra overflaten og flere hundre meter ned i bakken.

En annen mulighet er at boringer etter vann kan være synderen, og utette brønnrør kan ha åpnet opp for at forurenset vann kan trenge ned til de rene ferskvannsressursene.

Selv om et radioaktivt stoff i drikkevannet høres ille ut, er mengdene så små at det ikke er farlig for mennesker. Men ifølge Jasechko er det bare et symbol på at grunnvannsressursene ikke er godt nok beskyttet mot forurensning fra overflaten.

– Drikkevannet til fremtidige generasjoner er truet. Fossilt grunnvann er en enorm ressurs, men den er ikke beskyttet mot den formen for landbruk og industri vi har i dag, sier Jasechko.        

Ingen problemer i Danmark

Flemming Larsen er direktør for de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og forsker selv på klodens grunnvannsressurser.

Han har ikke deltatt i den nye studien, men han har lest den og mener forurensningen må skyldes brønnboringer.

– Det må være en blanding av ungt og gammelt vann ved boringene, for det fossile grunnvannet er isolert, sier han.

Halvparten av verdens grunnvann er gammelt

Jasechkos forskning viser at fossilt grunnvann utgjør omkring halvparten av verdens grunnvann, og mange steder er folk helt avhengige av vann fra 250 meter under overflaten.

Vannet blir brukt til alt fra drikkevann til industriproduksjon og vanning av dyrket mark.

– Grunnvann er den største ferskvannsressursen på kloden, og det er 100 ganger mer grunnvann under bakken enn på overflaten. Mye av dette vannet har ligget dypt under overflaten i flere tusen år. Det tar lang tid å fornye reservoarene. Derfor er det viktig å forstå hvor raskt vi forbruker denne ressursen, Scott Jasechko.   

Halvparten av grunnvann er forurenset

Hittil har forskere trodd at det dyptliggende grunnvannet ikke har direkte forbindelse til jordens overflate.

Derfor skulle det være beskyttet fra for eksempel plantevernmidler. Forekomsten av tritium tyder på innblanding av vann fra de siste 60 årene.

– Det var en overraskelse, forteller Jasechko.

– Og det var ikke en positiv overraskelse.

Vi må forurense mindre

Ifølge Jasechko viser studien hvor verdifullt grunnvann er. For å sikre fremtidens muligheter for rent drikkevann må vi også sikre grunnvannet.

Blant annet anbefaler forskeren reduksjon i bruken av plantevernmidler i landbruket og kjemikalier i industrien.

– Hvis vi ender med å forurense disse grunnvannsressursene, blir det veldig vanskelig å rense dem igjen, sier Jasechko.

Referanse:

Global aquifers dominated by fossil groundwaters but wells vulnerable to modern contamination, Nature Geoscience (2017), doi: 10.1038/ngeo2943

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS