Finner ny natur i Barentshavet

Forskere har nå funnet naturtyper som ikke tidligere er beskrevet i Barentshavet. Et pågående forskningstokt med undervannskamera avslører stadig mer av de store dypene utenfor kontinentalsokkelen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Avansert undervannskamera og prøvetakingsutstyr har gitt ny kunnskap om havbunnen i det sørlige Barentshavet. En naturtype på store havdyp med slike leireformasjoner har ikke tidligere vært beskrevet av forskere.

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

MAREANO ledes av Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø.

Les mer hos MAREANO

Kuperte leireformasjoner med variert utseende har vært observert flere steder.

Formasjonene er så myke at en del organismer kan grave i dem og samtidig så harde at andre kan sitte fast på overflaten.

Slike leireformasjoner på store havdyp har tidligere ikke blitt undersøkt systematisk.

Vanskelig å ta prøver

- Leiren er ekstremt vanskelig å ta prøver av, men nå har vi muligheten til å studere miljøet nærmere med kamera, forteller forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet.

På de grunnere områdene av kontinentalsokkelen er havbunnen variert, med både steiner og sandbunn. Steinbit trives godt i slikt miljø.

Leireformasjonene er oppdaget på mer enn 1000 meters dyp i skråningen utenfor kontinentalsokkelen i sørlige Barentshavet.

Flere naturtyper

Naturtyper kan være mye forskjellig. Eksempler fra havet er sokkelbanker, ravinelandskap og sandbølgelandskap. Alle disse har blitt dokumentert tidligere.

- Etter hvert som de undersjøiske ravinene ute på sokkelkanten blir undersøkt, regner vi med å kunne beskrive flere nye naturtyper knyttet til ulike landskapsformer, sier Buhl-Mortensen.

Han er leder for toktet som nå gjennomføres.

Havbunnskartlegging

Forskningsskipet "G.O. Sars". (Foto: David Shale)

Verdens mest avanserte forskningsfartøy “G.O. Sars”, har med seg forskere fra Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet på toktet lengst sør i Barentshavet.

Arbeidet gjennomføres som del av MAREANO-programmet, som har som mål å gjennomføre en total havbunnskartlegging av geologi, biologi og miljø innen 2010.

Variert på bunn

I løpet av de første par ukene på sjøen er det samlet prøver både fra store dyp og grunne banker.

På dyphavsslettene utenfor sokkelen er det finkornede sedimenter som sand, mudder og leire som dominerer.

På de grunnere sokkebankene er havbunnen dekket av grovere materiale, gjerne en blanding av store og små steiner i kombinasjon med sandbunn.

Powered by Labrador CMS