Sjekker PCB-forurensning på Svalbard

Forskere undersøker i sommer utbredelsen av miljøgiften PCB i tre bosettinger på Svalbard. Målet er å avdekke lokale kilder til forurensning i det sårbare arktiske landskapet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) og Sysselmannen på Svalbard som leder arbeidet med å kartlegge mulige lokale kilder til PCB-forurensning på øygruppa.

Lokale kilder

Forskerne Morten Jartun og Tore Volden (bildet over til høyre) ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i sommer ta en rekke prøver av jord, betong og maling.

Både Longyearbyen og de russiske bosettingene i Barentsburg og Pyramiden får besøk.

- Det har i lang tid vært fokusert på langtransportert forurensning av nordområdene; at miljøgifter har spredt seg med vær og vind nordover fra de tunge industriområdene i Europa. Nå får vi imidlertid sjansen til å avdekke mulige lokale kilder til miljøgiften PCB, sier Morten Jartun.

Totalforbudt

PCB er tidligere blant annet brukt i hydraulikkoljer, elektriske anlegg og maling, og er siden 1980 totalforbudt i Norge.

PCB, eller polyklorerte bifenyler, er kjemisk fremstilte, klororganiske stoffer som kan svekke immunforsvaret, redusere forplantningsevnen og være kreftfremkallende.

Tidligere gikk tonnevis med PCB fra maling i skipsindustrien på fyllinger eller i sjøen. Bunnsedimentene i en rekke norske havner har dermed fått et alt for høyt giftinnhold. Stoffene kan hope seg opp i bunndyr og i sin tur i fisk som igjen blir spist av mennesker.

Miljøgeokjemi

De siste årene er imidlertid flere havnebasseng blitt renset. Bunnsedimentene suges opp og deponeres på sikre og forseglede steder. Morten Jartun og Tore Volden arbeider i laget for miljøgeokjemi ved NGU.

De to skal utføre arbeidet sammen med Qno Lundkvist i SFT, og med Halvard R. Pedersen og Per Kyrre Reimert fra Sysselmannen på Svalbard. Toktet til Barentsburg og Pyramiden går med M/S Nordsyssel.

Powered by Labrador CMS