CRISPR skal erobre verden med genterapi, men teknologien har fått et tilbakeslag fordi det viser seg at menneskets immunforsvar har antistoffer mot en del av komponentene i teknologien. (Foto: GeK / Shutterstock / NTB scanpix)

Immunforsvaret truer verdens store genteknologiske håp

Immunforsvaret angriper en del av CRISPR-Cas9-genteknologien og kan stanse mange lovende behandlinger med genterapi.

Historien kort

  • CRISPR-teknologien har fått seg en smell fordi menneskets immunforsvar danner antistoffer mot en viktig del av teknologiens komponenter.
  • I verste fall kan det innebære at CRISPR-teknologien ikke kan brukes til å kurere mennesker.
  • Forskere mener imidlertid at problemet lar seg løse.

Hva er CRISPR?

CRISPR en DNA-saks som på en presis og billig måte kan klippe i gener fra alle tenkelige organismer.

Forskerne kan ødelegge gener, utbedre feil, gjøre endringer og manipulere. Bare fantasien setter grensen.

Forskere over hele verden har kastet seg over CRISPR-teknologien, som lar dem endre på gener i alt fra bakterier og planter til mus og mennesker.

Du kan lese mer om hvordan CRISPR fungerer i denne artikkelen.

Verdens ledende bedrifter innen utvikling av genterapier basert på genverktøyet CRISPR-Cas9 blør på børsen. Det skriver nettavisen Gizmodo.

Årsaken er en ny studie fra Stanford University i USA som viser at menneskets immunforsvar er utviklet til å angripe CRISPR-teknologiens Cas9-del (et enzym som fungerer som en slags DNA-saks).

Det kan i verste fall innebære at tusenvis av lovende genterapier – for eksempel behandlinger mot diabetes, kreft og muskelsvinn – ikke virker på mennesker.  

– Problemet kan løses

Studien kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt, siden de første forsøkene med CRISPR-teknologien på mennesker skulle starte i år.

Ifølge mannen bak den nye studien overreagerer verdens investorer på nyheten, som han kaller en «hump i veien».

– Dette er ikke slutten, men ett av mange problemer forskere må løse, forteller forsker Matthew Porteus fra Department of Pediatrics ved Stanford University.

Den nye studien har fortsatt ikke gjennomgått fagfellevurdering, men er lagt ut som en preview på BioRxiv.org.

Immunforsvaret kan sette CRISPR ut av spill

Problemet er at Cas9 er basert på enzymer fra stafylokokk- og streptokokkbakterier, som infiserer mennesker, og som immunforsvaret vårt derfor har utviklet et forsvar mot.

I den nye studien har de amerikanske forskerne undersøkt blodprøver fra 34 forsøkspersoner og funnet antistoffer mot Cas9 fra stafylokokker i 79 prosent av prøvene og antistoffer mot streptokokker i 65 prosent. I et annet forsøk fant forskerne at 6 av 13 forsøkspersoners immunforsvar inneholdt T-celler som angriper og utsletter fremmedlegemer, rettet mot Cas9.

Kan være skadelig

Stafylokokker er en gruppe bakterier som finnes på hud og slimhinner, og som blant annet kan være årsaken til matforgiftning. Problemet kan for eksempel oppstå hvis maten har stått fremme for lenge eller har blitt avkjølt for langsomt. (Tekst: sundhed.dk/Foto: Merrimon Crawford / Shutterstock / NTB scanpix)

At CRISPR-aksjene faller på børsen, skyldes at hvis kroppen danner antistoffer mot og angriper Cas9, kan det bety:

  1. At immunforsvaret ødelegger Cas9-basert genterapi.
  2. At immunforsvaret angriper kroppens egne celler hvis Cas9 har trengt inn i dem.

Det kan gjøre at CRISPR-teknologien ikke virker, eller til og med at det er skadelig.

– Vi må ha kontroll på dette før vi kan behandle mennesker med CRISPR. Vi vet ikke om det er et stort problem, advarer Matthew Porteus.

Uheldig at immunforsvaret angriper Cas9

At noen mennesker danner antistoffer mot CRISPR-Cas9, kommer ikke som noen overraskelse på den danske forskeren Rasmus Bak, som forsker på biomedisin ved Aarhus Institute of Advanced Studies ved Aarhus Universitet.

Men det er uheldig for verdens CRISPR-Cas9-forskere.

Bak tror heller ikke det vil stanse arbeidet med CRISPR-teknologien.

– Vi må klare å løse disse problemene, sier Bak.

Bak har tidligere arbeidet sammen med Matthew Porteus, men han har ikke noe med den nye studien å gjøre.

Mange måter å omgå immunforsvaret på

Forskerne mener at investorenes flukt fra CRISPR-aksjer er en overreaksjon basert på sensasjonsaktige overskrifter uten hold i virkeligheten. (Foto: Lumen Photos / Shutterstock / NTB scanpix)

Det er flere muligheter for å unngå problemet den nye studien peker på:

  1. Det kan vise seg at det ikke har noen effekt på genterapien. Immunforsvarets respons er kanskje ikke sterk nok til å forhindre effekten.
  2. Forskerne har bare funnet antistoffer mot Cas9 i voksne mennesker, som antagelig har vært utsatt for stafylokokker og streptokokker. Ifølge Matthew Porteus kan genterapi kanskje brukes i barndommen og ungdommen.
  3. Det er mulig for forskere å utvikle nye Cas9-proteiner som er basert på andre bakterier. Allerede nå ser ulike forskergrupper på dette området, forteller Matthew Porteus.
  4. Ulike medisiner kan sette immunforsvaret ut av spill. Disse immundempende medisinene kan kanskje brukes i en avgrensa periode, slik at immunforsvaret ikke ødelegger effekten av CRISPR-Cas9-behandling.
  5. Det er noen sykdommer der genterapien kan gjennomføres på pasientens egne celler, som behandles i laboratoriet og deretter sprøytes inn i kroppen igjen. Rasmus Bak forsker blant annet på slike metoder, og da vil ikke kroppens immunforsvar være et problem.

– Det er antagelig enda flere måter å løse dette problemet, sier Matthew Porteus.

– Investorene overreager

Investorenes flukt fra CRISPR-aksjer er trolig en overreaksjon basert på sensasjonsaktige overskrifter uten hold i virkeligheten.

– I de vitenskapelige miljøene har man kjent til dette problemet lenge, sier Porteus.

– Derfor er mange andre forskningsgrupper også i gang med å undersøke saken nærmere og finne løsninger.

Referanse:

C.T. Charlesworth mfl: «Identification of Pre-Existing Adaptive Immunity to Cas9 Proteins in Humans», BioRxiv.org (2018), DOI: dx.doi.org/10.1101/243345. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS