Enkel test påviser fallrisiko

Eldre som ikke greier å reise seg opp fra gulvet uten hjelp, har dobbelt så høy risiko for å falle og skade seg som andre, viser en norsk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Førsteamanuensis Astrid Bergland ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo står bak studien sammen med avdøde Knut Laake. Resultatene ble i juni offentliggjort i en artikkel det anerkjente tidsskriftet Aging Clinical and Experimental Research.

— Vi konkluderer med at testen “å reise seg opp fra gulvet” er en markør på helsesvikt og funksjonssvikt hos gamle og gjør at vi kan forutsi en langt høyere risiko for at vedkommende senere vil falle og skade seg, sier Bergland.

Hun er utdannet fysioterapeut og disputerte i 2002 med en doktorgradsavhandling knyttet til fall hos hjemmeboende eldre. Fokus i hennes forskning er eldres helsesituasjon, funksjon, aktivitet og deltagelse med spesielt fokus på fallskader og hvilke konsekvenser det kan få, når eldre personer går over ende.

En rekke artikler er publisert i kjølvannet av dette arbeidet. Bergland er også aktiv i flere internasjonale nettverk som fokuserer på eldres aktivitet og helse.

Doblet risiko

— Det blir flere og flere eldre. Det er en av grunnene til at det er viktig å undersøke hvem som er i risikogruppen for å falle og skade seg, sier Bergland.

Hun er svært fornøyd med at hun nå har kunnet konkludere såpass sterkt at en så enkel test som å reise seg opp fra gulvet er en såkalt signifikant predikator (eller indikator for forutsigbarhet) for fallrisiko.

Forskningen viser at mange eldre som ikke klarer å komme seg opp fra gulvet, blir redde for å falle og deres aktivitetsnivå og livskvalitet reduseres.

-Testen ble gjennomført på 307 kvinner i alderen 75 til 93 år. De ble bedt om først å stå, legge seg ned på gulvet med hendene flatt, for så å reise seg igjen. 78 prosent av kvinnene greide dette.

- I et år etter at vi gjorde denne testen registrerte vi hvem som falt og skadet seg. Det viste seg da at de som ikke greide å reise seg opp fra gulvet uten hjelp hadde dobbelt så stor risiko for alvorlig fallskade, forklarer Bergland.

Nordmenn faller mest

Nordmenn faller ofte. Den høyeste forekomsten av hoftebrudd i Europa finner man i Oslo. Det er trolig en følge av at eldre nordmenn har den laveste benmassen i Europa, og bein knekker lettere jo mer porøse de er.

— Det vil derfor være svært viktig å kunne forebygge at eldre faller og skader seg. For å greie det er det nødvendig med kunnskap både om hvem som er i risikogruppen for å falle, og å forutse hvilke skader de høyst sannsynlig kommer til å få, sier Astrid Bergland.

-Hvis man gjennomfører en slik test og finner at det er forhøyet risiko for at vedkommende vil falle og skade seg hva slags tiltak er det fornuftig og realistisk å kunne sette i verk?

— Testen “å reise seg opp fra gulvet” er en screeningtest. Det betyr at de eldre som ikke klarer denne testen bør undersøkes nærmere med hensyn til for eksempel medisinbruk, sykdoms- og funksjonsstatus, helse og livskvalitet.

- Resultatene fra vår nylig publiserte artikkel viser at det er en sammenheng mellom det å reise seg opp fra gulvet og de eldres mobilitet, redsel for å falle, helsetilstand, livskvalitet og omsorgsbehov.

- De som ikke greide å reise seg opp fra gulvet hadde signifikant dårligere livskvalitet enn de som greide det.

Trening nytter

Samtidig viser forskning at svært mange av de eldre som ikke greier å reise seg opp fra gulvet, faktisk får til dette etter trening.

— Derfor er dette en viktig test for helse- og sosialarbeidere, slik at trening kan iverksettes for de som er i risikogruppen, sier Bergland.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS