Cyanobakterier som har blitt dyrket. Bakteriene kan fungere som små linser. (Illustrasjonsbilde: Joydeep/ CC BY-SA 3.0)

Dette slimet kan se deg

Bakterier kan se på nesten samme måte som oss.

Neste gang du ser noe grønt slim på overflaten av en sølepytt eller et skogstjern, skal du vite at slimet sannsynligvis ser deg også.

Slimet består av millioner av cyanobakterier, en veldig utbredt bakterietype som lever over hele jorden. Bakteriene er viktige for livet her på planeten. De har eksistert i flere milliarder år, og de produserer oksygen ved å bruke fotosyntese.

Det er ikke noe mystisk at de er lysfølsomme, siden de faktisk trenger sollys for å leve.

Men nå mener en tysk-britisk forskergruppe å ha funnet ut av hvordan bakterienes «syn» egentlig fungerer.

Det fungerer overraskende nok ikke så ulikt våre egne øyne.

Blir som et øyeeple

– En av de tingene vi har visst lengst om bakterieatferd er at de reagerer på lys, sier Conrad Mullineaux i en pressemelding. Han er professor i mikrobiologi ved Queen Mary-universitetet i London og er en av forfatterne bak den nye artikkelen, som er publisert i tidsskriftet eLife.

Men bakteriene vet også hvilken retning lyset kommer fra, og de kan bevege seg dit det er best lysforhold. 

I videoen under kan du se hvordan bakteriene trekkes mot lyset som forskerne har satt opp. De har ett led-lys på oversiden og ett til høyre for bakteriene.

Det har ikke vært helt klart hvordan de får til dette kunststykket. Det er dette spørsmålet forskerne har prøvd å finne svar på.

De har undersøkt cyanobakterien Synechocystis, som ser ut som en liten ball.

Forskerne undersøkte hvordan bakterier reagerte på lys fra forskjellige retninger, og de så også hvordan lyset ble reflektert inne i selve bakterien.

De fant at hele organismen fungerer som en linse. Selve fasongen fokuserer lyset inne i bakterien, nesten på samme måte som våre egne øyne.

Når lyset går inn i bakterien, blir lyset konsentrert i et punkt på innsiden, på motsatt side av lysretningen. Du kan tydelig se dette lyspunktet i bildet under.

I bildene kan du se hvordan lyset konsentreres inne i bakterien når de forskjellige lyskildene er skrudd på. Pilene viser hvor lyset kommer fra. Bakterien kan bruke denne informasjonen til å bevege seg mot bedre lysforhold. (Foto: (BIlde: Mullineaux et al/CC BY SA 4.0))

Da kan bakterien bestemme hvor lyset kommer fra og bevege seg mot det.

Selv om bakterien ser i en langt lavere oppløsning enn oss, er det basert på samme prinsipp. Lys slipper inn gjennom en åpning i øyet, og lyset konsentreres bakerst i øyet.

Her forklarer Bill Nye hvordan øyet fungerer:

Tentakler

Disse bakteriene kan ikke svømme, men de kan trekke seg langs overflater med små tentakler som strekkes ut ved behov.

Forskerne mener at avlange bakterier også sannsynligvis bruker denne metoden for å oppdage hvor lyset kommer fra.

Selv om bakterien har en form for syn, er det nok tvilsomt at de forstår noe annet enn retningen de må bevege seg i. Vi mennesker har en stor hjerne som prosesserer alle inntrykkene som renner inn gjennom øynene.

Referanse:

Conrad W Mullineaux mfl: Cyanobacteria use micro-optics to sense light direction. eLife, februar 2016. DOI: 10.7554/eLife.12620#.dpuf

Powered by Labrador CMS