Kongeørnen er Norges nest største rovfugl, etter havørn. Den kan bli opp mot 90 centimeter lang og kan få et vingespenn på over to meter. (Foto: Ian Duffield, Shutterstock, NTB scanpix)

Færre kongeørnunger i år enn i fjor

Blant kongeørn i Norge var det i år færre vellykkede hekkinger og dermed færre unger enn i 2016, viser nye tall fra Rovdata. 

Rovdata overvåker hvert år tolv utvalgte intensivområder for kongeørn i Norge. Områdene består av 15 kongeørnterritorier hver og er spredt rundt omkring i landet.

– Det er i år registrert 43 vellykkede hekkinger av kongeørn med totalt 47 unger eldre enn 50 døgn i intensivområdene. Det blir gjennomsnittlig 0,26 unger eldre enn 50 døgn per territorium i år, forteller Jenny Mattisson i Rovdata.

Til sammenligning ble det i fjor registrert 46 vellykkede hekkinger med totalt 54 kongeørnunger i de samme tolv områdene.

Seks av områdene med intensivovervåking har blitt overvåket av Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) siden 1990-tallet.

– I TOV-områdene ble det i år produsert i snitt 0,32 unger per territorium. Det er en oppgang fra 0,22 i fjor. Hvis man ser på alle årene fra 1992 og fram til i år, så er det produsert i snitt 0,41 unger per territorium per år i disse områdene, sier Mattisson.

I de to intensivområdene Fauske og Finnmarksvidda blir det gjort DNA-analyser av fjær og blodprøver for å følge med på voksenoverlevelse hos kongeørna. Basert på analysene ble det registrert totalt 31 voksne kongeørner i de to områdene.

Powered by Labrador CMS