Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Duer til obduksjon ved Veterinærinstituttet i august, da det ble påvist aviært paramyxovirus type 1 hos byduer i Oslo.
Duer til obduksjon ved Veterinærinstituttet i august, da det ble påvist aviært paramyxovirus type 1 hos byduer i Oslo.

Smittsomt virus påvist blant duer på Østlandet

I august påviste Veterinærinstituttet et smittsomt virus blant duer i Oslo. Nå er viruset også påvist hos ville duer i Moss, Nesodden og Nordre Follo.

Instituttet har analysert innsendte prøver som bekrefter at duene var smittet av viruset aviært paramyxovirus type 1.

Det er et virus som er smittsomt for en rekke fuglearter, men det varierer hvor syke fuglene blir.

Samme smittestoff som alvorlig fjørfesykdom

Viruset er det samme smittestoffet som forårsaker Newcastlesyke/Newcastle disease, som er en svært alvorlig fjørfesykdom. Newcastle disease har nylig blitt påvist hos en fjørfebesetning i Rogaland.

Det er imidlertid ulike varianter av viruset som er påvist hos duer og fjørfe.

Som et føre-var-prinsipp for å hindre smitte bør alle som håndterer fjørfe eller hobbyfugler unngå kontakt med syke duer og døde duer.

Ikke alvorlig for mennesker

Aviært paramyxovirus-1 fra fugl gir ikke alvorlig sykdom hos menneske, men mennesker kan i noen tilfeller få en kortvarig øyeinfeksjon.

Bymiljøetaten i Oslo har i samråd med Mattilsynet frarådet mating av byduer, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer.

Smitten spres lett der det er tett konsentrasjon av duer.

Meld fra til Mattilsynet

Ved funn av syke eller døde fugler der det mistenkes smittsom sykdom, skal Mattilsynet kontaktes på e-post postmottak@mattilsynet.no.

Mattilsynet vil – eventuelt i samråd med Veterinærinstituttet – vurdere om fuglen skal prøvetas eller ikke.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS