Endelig irskfødte havørnunger

For første gang på hundre år har et irsk havørnpar fått unger. De etter hvert så berømte ørnene kommer opprinnelig fra Frøya.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det første bilde av de to første irskfødte havørnungene på hundre år. (Foto: Nigel Beers-Smith)

Havørn i Irland

Havørnen var en iøynefallende del av det irske landskapet, før den ble utryddet ved starten av 1900-tallet.

Ett hundre unge havørner har blitt satt ut i Killarney National Park, Co Kerry mellom 2007 og 2011. Til dags dato er 27 fugler funnet døde.

Gjeninnføringsprosjektet har vært et samarbeid mellom NOF og NINA på norsk side, og The Golden Eagle Trust og National Parks and Wildlife Service i Irland. Innsamlingstillatelse er gitt av Direktoratet for naturforvaltning.

Selve innsamlingen har foregått i ulike deler av Trøndelag, en unge er tatt fra reirkull med to eller flere unger. Innsatsen fra de mange frivillige, lokale fugleinteresserte har vært avgjørende for prosjektets suksess.

Havørnene som ble gjeninnført til Irland i samarbeid med NINA hekket for første gang i 2012. Dette var det første dokumenterte hekkeforsøket på øya på mer enn 100 år, men hekkingen mislyktes da.

Havørn har vært utryddet i Irland siden begynnelsen av 1900-tallet.

Men takket være et irsk-norsk samarbeidsprosjekt med gjeninnføring av norske fugler er det på nytt håp for den irske havørnbestanden.

For første gang på hundre år har et havørnpar lyktes i å få fram unger i Irland. Dette er det samme paret som skapte historie for et år siden, da de som første par ute hekket i Mountshannon ved vestkysten av Lough Derg, en av Irlands største innsjøer.

Mountshannon-paret kommer opprinnelig fra Frøya. En fem år gammel hann, og en fire år gammel hunn som ble satt ut i Killarney nasjonalpark i henholdsvis 2008 og 2009.

I fjor var de unge og uerfarne, og avbrøt hekkingen. Men i januar var de allerede i gang med bygging av nytt reir, og i mars startet hekkingen. Nå har de endelig klart det, og fått fram to irskfødte havørner.

Og gleden stopper ikke her. Også et annet havørnpar, opprinnelig fra Flatanger og Hitra, med tilhold i Killarney, har fått fram unger.

Godt nytt for den irske havørnbestanden

– Vi er svært glade for at havørnene endelig lykkes, sier Allan Mee, prosjektleder for The Golden Eagle Trust i Irland.

– Fjorårets hekkeforsøk i Mountshannon var en viktig begivenhet. Nå har arten tatt et viktig skritt videre, og fått fram de første ungene siden prosjektet startet.

– Til syvende og sist er vi helt avhengig av at ørnene får fram flyvedyktige unger, som igjen reproduserer, for å kunne lykkes med prosjektet på lang sikt.

Duncan Halley og Torgeir Nygård, koordinatorer for den norske delen av gjeninnføringsprosjektet., deler begeistringen.

– Dette er gledelige nyheter, og en viktig milepæl på veien mot en levedyktig havørnbestand, sier Halley.

– Vi gratulerer den irske prosjektgruppen, og ikke minst den irske regjeringen som har støttet prosjektet blant annet gjennom å ta tak i problemet med forgiftet åte som har vært et problem for havørn i Irland. Denne konstruktive tilnærming har vært en imponerende del av gjeninnføringsprosjektet, sier han.

Asgeir Østvik samler ungfugl på Frøya. (Foto: Duncan Halley)

Gjeninnføringsprosjektet startet i 2007. Siden da har 100 trønderske ørner fått et nytt hjem etter å ha blitt sluppet fri i Killarney National Park.

Flere av disse har spredt seg over hele Irland, og etablert seg langs kysten og de mange innsjøene. Minst seks har også funnet veien til Skottland, men har vendt tilbake til Irland igjen.

Positivt for lokalsamfunn

En gjeninnføring av ørn blir positivt møtt blant lokalsamfunn og grunneiere, og bidrar også til økt turisme. Men ørnene er sårbare, særlig nå i rugefasen.

Prosjektet oppfordrer derfor nysgjerrige til å benytte seg av teleskop og infomateriell på en egen overvåkingspost som er åpen for publikum. Med det håper de å uroe paret minst mulig.

Dette lover godt for framtidig hekking også i flere deler av Irland, ifølge Mee.

– Havørner lever opptil 25-30 år, ofte i parforhold som gjerne varer livet ut. Med fortsatt støtte fra lokalbefolkningen går den irske havørnbestanden en lys framtid i møte, sier han.

Lenke:

Mountshannon White Tailed Sea Eagles

Powered by Labrador CMS