FHI vurderer fremdeles at det er svært lav risiko for at mennesker blir smittet av fugleinfluensa.

FHI: Svært lav risiko for influensa­smitte fra fugler til mennesker

Til tross for økt spredning av en ny variant av fugleinfluensa vurderer FHI fremdeles at det er svært lav risiko for smitte til mennesker.

Siden høsten 2020 har en undergruppe av fugleinfluensavirus spredt seg blant fugler i Europa og andre deler av verden. Viruset har også ført til sykdom hos rovdyr og sjøpattedyr.

Likevel vurderer Folkehelseinstituttet (FHI) risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Det skriver de selv i en pressemelding tirsdag.

FHI skriver at det er en middels usikkerhet i vurderingene.

Personer som har nær kontakt med et stort antall smittede fjærfe eller villfugl uten å beskytte seg, har noe økt, men fortsatt lav risiko for smitte, skriver FHI.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS