Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole - les mer.

Zambiske utøvere assosierte rapportering om misbruk med en fare for straff, for ikke å bli trodd, ryktespredning og utestengning fra idretten, ifølge ny studie. (Illustrasjonsfoto: John-james Gerber / Shutterstock / NTB scanpix)

Vanskelig for zambiske idrettsutøvere å melde fra om misbruk

Aggressiv treneradferd, usunne utøveridealer og utnytting er fremdeles et problem i zambisk idrett, men egne tiltak gjør at utviklingen går i riktig retning, ifølge forsker.

Hvordan kan man forhindre at idrettsutøvere blir utsatt for vold og seksuelt misbruk i idretten?

Det var ett av spørsmålene Gerd Marie Solstad gjerne ville ha svar på i sin doktorgrad i idrettsvitenskap.

Hun har undersøkt mulighetene og begrensningene som ligger i såkalt «safeguarding» eller sikringstiltak i zambisk idrett. Dette er tiltak som skal ivareta idrettsutøvere og hindre at de blir utsatt for misbruk og vold i idrettssammenheng.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i flere år arbeidet aktivt med dette i zambisk idrett.

Eksempel på tiltak er kurs og samtaler som skal gjøre utøverne bevisste på trakassering og misbruk, å innføre retningslinjer for hvordan de som deltar i idretten skal te seg, og å lage et system for rapportering av uønskede hendelser.

Anser idretten som trygg

Solstad har intervjuet zambiske idrettsutøvere, trenere og ledere. Hun har vært med inn i miljøet, på treninger og kamper i ulike lagidretter, og hun har fått kontakt med folk som er engasjert i sikringstiltak i idretten.

– Både ledere, trenere og utøvere anser idretten som trygg sammenliknet med andre arenaer. Likevel er de kritiske til enkelte sider av idretten, sier Solstad. Hun nevner aggressiv treneradferd, usunne utøveridealer og muligheten for at folk i høyere posisjoner utnytter utøvere.

Mange jobber for å gjøre idretten til en så trygg arena som mulig for unge zambiere. (Foto: Gerd Marie Solstad)

Sex som byttemiddel

Solstad har undersøkt en praksis kalt «transaksjonssex». Det går ut på at særlig unge kvinner fra dårlige kår bytter seksuelle tjenester mot goder de ellers ikke har tilgang til. Det kan for eksempel være å sikre seg en bedre eller fast posisjon på laget, få sportsutstyr de trenger, eller noe annet.

Transaksjonssex ble omtalt som et generelt problem, men som også fantes i idretten.

– Praksisen illustrerer hvordan trygghet og sikringstiltak i idretten henger sammen med forhold også utenom idretten: Særlig fattigdom og sosioøkonomisk ulikhet spiller inn, sier Solstad.

Tross dette påpeker mange hvordan det sosiale nettverket i nettopp idretten kan skape trygghet.

– Intervjuene viste hvordan eldre utøvere forsøker å hjelpe unge lagvenninner. De støttet dem på ulike måter for å synliggjøre trygge alternativer og livsvalg - og lede dem vekk fra transaksjonssex.

Gerd Marie Solstad disputerte for doktoravhandlingen sin ved seksjon for kultur og samfunn på Norges idrettshøgskole (NIH) i mars 2019. (Foto: NIH)

Vanskelig å si ifra

Samtidig er det vanskelig for dem som har blitt utsatt for misbruk å si ifra.

– Utøverne assosierte rapportering med en fare for straff, å ikke bli trodd, ryktespredning og utestengning fra en sosial arena som er viktig for dem, forteller Solstad.

I tillegg gjør utøvernes begrensede makt overfor trenere og ledere at det blir svært vanskelig for dem å melde ifra, påpeker forskeren.

– Så lenge det oppleves som så vanskelig å si fra innad i organisasjonen, kan man ikke belage seg bare på dette for å avdekke misbruk, sier hun.

– Usikkerheten rundt rapportering er én svært god grunn til å fokusere det forebyggende.

Muligheter

Det store spørsmålet er hvordan det kan bli slutt på misbruk i idretten.

Tiltakene som allerede skjer i zambisk idrett, er positiv og viktig, men Solstad peker på en rekke utfordringer. Begrensede ressurser til tiltak, men også til ordinær idrettsdrift, utstyr og fasiliteter i idrettsforeningene, er eksempler på dette.

Likevel mener hun at utviklingen går i riktig retning.

– Med innføring av tiltak, og den støtten det ser ut til å motta fra ledelsen generelt, er det godt håp om å skape økt kritisk bevissthet rundt vold og misbruk i idretten. Det utgjør et viktig steg i riktig retning, for en tryggere idrett.

Referanse:

Solstad, G.M.: Safe sport for all? Exploring safety and safeguarding in Zambian sport. Doktoravhandling ved Norges idrettshøgskole. (2019)

Powered by Labrador CMS