Det er funnet av blant annet dette kraniet som har gjort det mulig for danske forskere å beskrive en helt nye art av hvaler. Restene av hvalen er funnet i Gram Lergrav på Sør-Jylland. Det nye funnet gir forskere en ny innsikt i hvordan hvalene har utviklet seg til de mange artene som finnes i dag. (Foto: Pavel Gol’din)

Fossil av ukjent hval funnet i Danmark

Forskere har funnet fossilet av en ukjent hvalart i Gram Lergrav på Sør-Jylland. Fossilet hjelper forskere med å forstå hvalenes utviklingshistorie.

Fakta

Den ti millioner år gamle hvalarten var om lag seks meter lang, noe som var en anselig størrelse da den levde. Hodet var 1,5 meter langt, og det var en bardehval, som levde av å filtrere små dyr mellom bardene, slik blant annet blåhvalen gjør.

Forskere fra Museum Sønderjylland har gravd ut de fossile restene av en helt ny hvalart. Faktisk representerer restene det første eksemplaret av en helt ny slekt av hvaler.

Fossilet er funnet i Gram Lergrav på Sør-Jylland, som for ti millioner år siden lå på bunnen av Nordsjøen.

I dag er graven en turistattraksjon hvor besøkende kan gå på jakt etter fortidens havdyr. Et av dem var ifølge det nye funnet en seks meter lang bardehval som kan hjelpe forskere med å forstå hvalenes utviklingshistorie.

Deler av fossilet ble funnet allerede i 1973, men nå har kraniet blitt analysert, noe som gir forskerne en helt ny kunnskap om hvaler generelt.

– Vi har på mange områder problemer med å forstå hvordan hvalene har utviklet seg, og hvordan de forskjellige artene og familiene er beslektet med hverandre. Det nye funnet kaster lys over dette, noe som er veldig spennende for oss som interesserer seg for hvalenes evolusjon. Det er også kunnskap forskere som studerer fortidens biologi, vil kunne bruke, forteller museumsdirektør ved Museum Sønderjylland, Mette Elstrup Steeman.

Den nye oppdagelsen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Plos One.

Kollega er begeistret

Anders Galatius, hvalforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har ikke vært en del av den nye forskningen, men han har lest den vitenskapelige artikkelen.

Ifølge Galatius er den et viktig bidrag til å forstå bardehvalenes evolusjon.

– Det er ikke bare en ny brikke. Det er en stor og viktig brikke som vil bidra til forståelsen av hvor og hvordan fossiler passer inn i utviklingshistorien. Det hjelper oss også til å forstå hvordan de nålevende artene har blitt som de er, sier Galatius, som dessuten mener forskerne har gode argumenter for at det bør opprettes en helt ny familie i hvalenes stamtre.

Fyller ut hull i stamtreet

I dag er det mange hull i forskernes kunnskap om hvalenes utvikling. For eksempel har forskerne problemer med å plassere arter som gråhvaler og dvergretthvaler i hvalene store slektstre.

Blant de utdødde hvalene er hullene større, og forskerne har fortsatt problemer med å finne bindeledd mellom de forskjellige artene og familiene.

Det nye funnet plasserer flere arter i den samme familien og plassere denne nye familien i forhold andre.

Det kan forskerne gjøre ved å sammenligne trekk i den nybeskrevne arten med andre fossiler.

– Ved å beskrive en hittil ukjent familie, langt nede på hvalenes stamtre, kan vi se hvordan ting henger sammen både der og lenger fremme i utviklingshistorien. Når sammenhengene blir tydeligere i fortiden, blir de også tydeligere i nåtiden, sier Mette Elstrup Steeman.

Den nye hvalslekten har fått det tungebrekkende navnet Tranatocetidae.

Helt ny form for kranium

Mette Elstrup Steeman og Pavel Gol’din har undersøkt kraniet til fossilet. Øreknoklene, viser det seg, skiller seg fra andre fossiler. Neseknokkelen er også annerledes, og knoklene inne i kraniet er flettet sammen på en mer komplisert måte enn det som er vanlig. De kan ikke bevege seg på samme måte som hos andre hvaler.

– Det er ingen tvil om at det er en helt ny art. Det er også en helt ny familie av hvaler, og vi kan nå se at andre fossiler hører til denne slekten, sier Steeman.

Referanse:

Pavel Gol’din og Mette Elstrup Steeman: From Problem Taxa to Problem Solver: A New Miocene Family, Tranatocetidae, Brings Perspective on Baleen Whale Evolution. PLOS One, september 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0135500.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS