Luftforurensning er en veletablert risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Men nå finner forskere at forurensning også påvirker hjernen.

Folk som bor i områder med mye luftforurensing, har mer plakk i hjernen

Dette kan forklare hvorfor flere har Alzheimer i disse områdene, mener forskere.

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og står for om lag 60 prosent av alle tilfellene.

Vi har lite kunnskap om de ulike risikofaktorene. Globalt er lav utdanning antatt som den største risikofaktoren, slår forskere fast.

Høyt blodtrykk midt i livet, dårlig hørsel og depresjon kan også øke risikoen for demens, sa professor Geir Selbæk, forskningssjef på Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i denne forskning.no-saken fra Norges forskningsråd tidligere i år.

Hvordan når forurensning hjernen?

Flere studier har også de siste årene pekt på at det kan være en sammenheng mellom luftforurensning og demens.

Dette viser blant annet en studie fra London i 2018, publisert i tidsskriftet BMJ Open.

Luftforurensning er en veletablert risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Det har derimot ikke vært kjent hvordan forurensningen påvirker hjernen.

Amerikanske forskere har nå kommet litt nærmere et svar.

Koblet hjerner til adresser

Forskerne har studert 18 000 personer rundt 75 år som hadde demens eller en mildt kognitiv utfordring, ved hjelp av PET-skanner. Dette er en avansert undersøkelse som viser aktivitet i celler og vev i hjernen.

Deretter har forskerne koblet hver person til de adressene der de har vært bosatt de siste 15 årene.

De har også regnet ut hvor mye luftforurensning det er på disse adressene.

De som bodde i områder med størst luftforurensning hadde 10 prosent høyere større sannsynlighet for å ha såkalt amyloid-plakk i hjernen, sammenliknet med de som bodde på de minst forurensede adressene.

Dette er et avleiring av et protein som lenge har vært koblet til Alzheimers sykdom.

Forurensning en ny risikofaktor

Studien kan ikke vise til en årsakssammenheng, kun en statistisk sammenheng. Forskerne kan derfor ikke slå fast at det er luftforurensingen som fører til sykdommen.

Men forskerne sier i en pressemelding i Science Daily at studien, samme med mange andre studier, nå gir god grunn for å tro at forurensning er en betydelig risikofaktor for demens.

Flere enn antatt har demens

I forrige uke kom det en ny rapport som slår fast at 25 prosent flere har demens i Norge enn forskerne tidligere hadde antatt.

Per i dag er det 101 118 nordmenn som har demens.

Og det vil øke mer enn vi har trodd til nå, sa Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Kilde:

Leonardo Laccarino, mfl: Association Between Ambient Air Pollution and Amyloid Positron Emission Tomography Positivity in Older Adults With Cognitive Impairment, JAMA Neurology, 30 november 2020.

Powered by Labrador CMS