Hør lyder fra sjeldne elvedelfiner

Indisk elvedelfin og irrawady-delfinen er noen av verdens mest truede dyrearter. Nye forskningsresultater skal bidra til å redusere forurensningen der delfinene holder til.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Klikkelyder fra irrawady-delfinen og den indiske elvedelfinen. Tempoet er redusert vesentlig, så du må forestille deg at klikkene kommer 20 ganger raskere etter hverandre. Kilde: Frants Havmand Jensen

Den indiske elvedelfinen og irrawady-delfinen har mange likheter. Begge er sjeldne, og begge holder til i det sørlige Bangladesh. De lever i elver som er utsatt for industriell forurensning, overfiske, og hvor det samtidig bygges nye demninger.

Ny kunnskap fra undersøkelser av delfinenes lydsignaler skal hjelpe til med å redusere belastningen av miljøet deres.

Frants Havmand Jensen er postdoktor ved Woods Hole Oceanographic Institution i USA. Han har undersøkt hvordan elvedelfinene finner mat i det grumsete elvevannet ved hjelp av lyd.

Sanseorganer tilpasset miljøet

Delfinene sender ut serier av klikkelyder for å ekkolokalisere byttedyr i elvevannet.

Klikkelydene ligger i et lavfrekvent område og er svakere enn man hadde forventet. På tross den lave frekvensen kan delfinene sende ut fokuserte lydstråler fordi kraniet deres – i motsetning til andre tannhvaler – er utstyrt med lydklapper.

Den lave frekvensen og den snevre lydstrålen gjør det mulig for delfinene å finne bytte på korte avstander med stor presisjon. Det betyr at de kan finne mat selv om vannet er grumsete, og det er refleksjoner fra overflate og bunn som ellers ville ha forstyrret jakten.

Resultatene fra undersøkelsene er publisert i det internasjonale tidsskriftet PLOS ONE. De tyder på at kraniet og sanseorganene hos elvedelfinene har tilpasset seg miljøet i elvene.

Lokal innsats for bevaring

– Ved å analysere lydfrekvensen kan man skille de to artene av elvedelfiner fra hverandre. Som supplement til opptellinger fra båt kan man altså bruke akustiske undersøkelser til å estimere hvor mange delfiner i et område. I kritiske områder kan det bli aktuelt å stenge for fiske og båttrafikk, sier Frants Havmand Jensen i en pressemelding fra Aarhus universitet.

Referanse:

Frants H. Jensen m.fl.: Clicking in Shallow Rivers: Short-Range Echolocation of Irrawaddy and Ganges River Dolphins in a Shallow, Acoustically Complex Habitat; PLoS ONE 8(4): e59284. doi:10.1371/journal.pone.0059284

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS