Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern i fjor.( Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)
Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern i fjor.( Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)

Det offentlige brukte 34 milliarder på miljøvern i fjor

Offentlig forvaltning brukte over 34 milliarder kroner til miljøvern i 2017. Dette er 3 prosent mer enn året før, men økningen er langt mindre enn tidligere.

Av en total pott på 1623 milliarder offentlige utgifter, gikk 2,1 prosent til miljøvern, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner, og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering. For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

Powered by Labrador CMS