Bekymret over økt nitrogeninnhold i havene

Menneskeskapte endringer i nitrogenkretsløpet har stor effekt på mange av klodens økosystemer, og spiller også en stor rolle for globale klimaendringer, mener internasjonale forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Så mye som en tredjedel av all nitrogen som inntar verdenshavene, kommer fra menneskeskapt aktivitet.

De oppsiktsvekkende forskningsresultatene publiseres i dag i forskningstidsskriftet Science.

Forskningen er utført av Texas A&M University og University of East Anglia, og involverer 30 forskere fra Storbritannia, USA, Tyskland, Italia, Kina, Nederland, Sveits, Canada og Chile.

Det har lenge vært kjent at menneskeheten påvirker nitrogenets kretsløp ved bruk av gjødsel i landbruk og forbrenning av fossile energikilder.

Effekten dette får på landområdene er grundig studert, men man har visst mindre om hvordan det virker på åpne havområder.

Dette er første gang man har dokumentert hvordan menneskeskapte utslipp av nitrogen på ulikt vis påvirker verdenshavene.

- Alle som er bekymret for klimaendringer vil bli betenkt over omfanget at menneskehetens innvirkning på verdenshavene, slik det blir avslørt i vår studie, sier professor Peter Liss, miljøforsker ved University of East Anglia.

- Det naturlige nitrogenkretsløpet har blitt sterkt påvirket av menneskelig aktivitet gjennom de siste hundre år, kanskje til og med mer enn karbonkretsløpet, og vi forventer at skadevirkningene kommer til å fortsette å øke. Det er svært viktig at politikerne nå tar grep for å stoppe dette, sier Liss.

Ikke et farlig stoff

78 prosent av jordens atmosfære består av nitrogen. Nitrogenet i atmosfæren er i form av N2, som ikke er reaktivt og heller ikke påvirker klimaet eller naturen.

Da nordmennene Sam Eyde og Kristian Birkeland på begynnelsen av 1900-tallet oppdaget hvordan de kunne binde atmosfærisk nitrogen og dermed lage kunstgjødsel, ble dette en velsignelse for all landbruksproduksjon over hele verden.

Tilførsel av nitrogen til planter er en forutsetning for vekst, og med kunstgjødselens inntog i landbruket, kunne denne veksten bli vesentlig større.

- Nitrogen er et helt naturlig stoff, ikke et giftstoff, og det er svært viktig for den globale matforsyningen. Men den menneskelige påvirkning av nitrogenkretsløpet er formidabel, og har også mange negative sider, sier biologiprofessor Dag Olav Hessen ved Universitetet i Oslo.

Han har forsket mye på effekten av nitrogenforurensing på norsk natur.

Avrenning og forbrenning

For som med mye annet; for mye av et gode er ikke et gode. På sikt kan våre store utslipp av nitrogen bli et nesten like stort problem i forhold til å unngå klimaendringer som utslipp av CO2, mener forskerne.

Nitrogenforurensing foregår i hovedsak på tre måter: Ved gjødselavrenning fra landbruket til elver og vassdrag, ved avdamping av ammonium fra landbruksareal og gjødsel, og ved utslipp av oksidert nitrogen (NOX) fra forbrenningsmotorer.
 

Dette fører til økt nitrogeninnhold i havet, som i sin tur fører til økt oppblomstring av uønskede alger. Men like viktig er at økt tilførsel av nitrogen, også gir biproduktet N2O, altså lystgass, som er en betydelig drivhusgass.

Nitrogenforurensing fører også til sur nedbør, i Sør-Norge er nitrogen snart like viktig som svovel for forsuring av vann.

Dessuten kan NOX-utslipp føre til store helseproblemer for mennesker som puster i den NOX-forurensede luften.

Både CO2 og nitrogen er helt nødvendig for at planter skal vokse.

Hittil har man trodd at økt nitrogen først og fremst hadde en dempende effekt på klimaendringer, gjennom å stimulere plantevekst og dermed opptak av CO2.

Nå mener forskerne imidlertid at mye av denne effekten blir utlignet, på grunn av økt lystgassinnhold i luften.

Overgjødsling og feil gjødsling

- Det gjødsles ofte for mye, og på feil måte, slik at mye av nitrogenet ikke kommer til nytte for plantene, men bare renner ut i havet, sier Dag Olav Hessen.

Han mener også at det er helt nødvendig at man reduserer utslippene fra forbrenningsmotorer, med andre ord kjører mindre bil, fly og båt.

Dette vil gi en dobbel gevinst ved at det både reduserer utslippene av CO2 og NOX.

 Referanse:

J. N. Galloway, et al., Transformation of the Nitrogen Cycle: Recent Trends, Questions, and Potential Solutions, Science, vol 320, 16. mai 2008, s. 889-892.

R. A. Duce, et al., Impacts of Atmospheric Anthropogenic Nitrogen on the Open Ocean, Science, vol 320, 16. mai 2008, s. 893-897.
 

Powered by Labrador CMS