Forurensningen i den pakistanske storbyen Lahore ligger som et teppe over byen.
Forurensningen i den pakistanske storbyen Lahore ligger som et teppe over byen.

WMO: Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter å stige

Mengden av drivhusgasser i atmosfæren nådde nye rekorder i fjor og har fortsatt å øke i år til tross for koronakrisen og mindre økonomisk aktivitet.

Det går fram i årsrapporten om drivhusgasser fra Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Den ble offentliggjort mandag.

Det var forventet at nivået ville falle som følge av nedstenginger under koronapandemien, men det har ikke skjedd.

Drivhusgassene er den viktigste årsaken til klimaendringene.

Ifølge WMO har nedstenginger, mindre reising, fly på bakken og andre tiltak som skal bremse koronasmitten, ført til mindre utslipp av flere miljøgifter og drivhusgasser slik som karbondioksid.

– Kun ørlite glimt

Men FN-organisasjonen understreker at selv om det er blitt mindre utslipp fra industri under krisen, så har det ikke kunnet minske de rekordhøye konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren, som fører til høyere temperaturer, stigende havnivå og mer ekstremvær.

– Utslippsreduksjonen som skyldes mindre utslipp er kun et ørlite glimt i den langsiktige grafen, sier WMOs leder Petteri Taalas.

– Vi trenger en vedvarende utflating av kurven, legger han til.

Kraftig kutt i utslipp

Ifølge WMOs foreløpige beregninger kan de daglige CO2-utslippene ha blitt redusert med så mye som 17 prosent på verdensbasis i perioden da nedstengingene var mest utbredt.

Den årlige effekten er ventet å bli på mellom 4,2 og 7,5 prosent.

Men det vil fortsatt ikke føre til at CO2-konsentrasjonene i atmosfæren reduseres, fastslår WMO og viser til at virkningen på konsentrasjonene ikke var større enn de normale svingningene fra år til år.

CO2-konsentrasjonene vil fortsette å stige, om enn i litt mindre grad, og på kort sikt kan koronaeffekten ikke skilles fra de naturlige variasjonene, ifølge organisasjonen.

Powered by Labrador CMS