Strengere regler for Science-publisering

Forskningsjukset til den sør-koreanske stamcelleforskeren Woo Suk Hwang har ført til at tidsskriftet Science vil innføre strengere regler for publisering.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå skal alle artikler som presenterer oppsiktsvekkende funn, eller som kommer til å få stor medieoppmerksomhet, granskes grundigere enn andre artikler før de eventuelt publiseres.

I januar 2006 trakk Science to artikler produsert av Hwang.

En granskingskomité har analysert hvordan Science behandlet de to artiklene. I tillegg har komiteen kommet med forslag til endringer i rutiner.

Basert på tillit

Komiteen fastslo at Science hadde opptrådt helt i tråd med sine egne rutiner. De hadde faktisk lagt ned større innsats på å forsikre seg om at forskningen var god, enn det som var vanlig.

Problemet var at dette ikke er godt nok for dagens situasjon.

Rutinene til Science har vært basert på tillit. Science antar at artiklene de mottar er produsert og skrevet på ærlig vis. Komiteen mener at Science må være mer kritiske til artikler de vurderer for publisering.

Prestisje lokker til fusk

Både Science og Nature har fått en spesiell status. Publisering i disse tidskriftene gir høyere prestisje enn andre tidskrifter. Prestisjen kan være et incentiv til ikke å følge reglene. Dette er et problem som har stor påvirkning for all vitenskap.

Tillit til forskning er essensielt, og både Science og Nature representerer det beste innenfor vitenskapelig publisering.

Strengere rutiner

Komiteen mener at ingen sett av prosedyrer kan være fullstendig immune til intendert fusk. De foreslår følgende nye endringer for publikasjonsrutiner som kan bidra til å avdekke fusk:

  • det må utvikles en prosedyre for å identifisere høy-risiko-publikasjoner.
  • det må utvikles en metode for å klargjøre bidrag og rolle for alle forfattere og medforfattere
  • det må publiseres mer primærdata for å forsikre at relevant informasjon er tilgjengelig for fagfeller som skal vurdere artikkelen og lesere
  • Science må samarbeide med andre prestisjetunge tidsskrifter, som for eksempel Nature, for å etablere felles standarder.

Knut Ruyter mener at dette er veldig bra.

- Særlig klausulet om medforfattere, sier han.

Ruyter er sekretariatsleder i den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, NEM.

Høyrisikopublikasjoner

Forskning i høy-risiko-kategorien vil være oppsiktsvekkende funn eller funn som kommer til å få stor medieoppmerksomhet.

Det vil for eksempel være innenfor området klimaendringer og folkehelse, og spesifikke tema innenfor bioteknologi og nanoteknologi.

Det er viktig at publikasjoner som har potensial for å tiltrekke seg oppmerksomhet, blir nøye undersøkt med hensyn til feil, mistolkninger, uredelighet og ren fusk.

- Dette vil være vanskelig å lage en sikkerhetsmekanisme for høyrisiko-publikasjoner, men det er nok nødvendig, sier Ruyter.

Krever mer dokumentasjon

Science er allerede i gang med å utvikle kriterier for en slik risikovurdering. Forfattere kan i fremtiden bli spurt om å legge ved informasjon om de enkeltes rolle i arbeidet.

Det kan også være behov for at de legger ved rådata, bilder eller annet materiale.

Dette vil kun gjelde en liten andel av artiklene som velges ut for publisering. Både granskingskomiteen og redaktøren av Science, Donald Kennedy, innser at dette vil være tidkrevende og kostbart, i tillegg til at det kan føre til konflikter med forfatterne.

Jukset i to artikler

Den kjente stamcelleforskeren dr. Woo Suk Hwang har innrømmet at han hadde fabrikkert data i en artikkel om stamcellestudier.

I tillegg har et undersøkelsesgruppe fra Seoul National University avslørt at Hwang og hans team faktisk hadde jukset med resultatene i to artikler produsert i den tiden Hwang var ansatt ved universitetet.

Den 12. januar 2006 trakk Science begge artiklene.

Les mer:

Science: Granskinskomiteens rapport.

Powered by Labrador CMS