Endelig avslag for Nansensenteret

Etter påstander om feil i saksbehandlingen måtte Norges forskningsråd behandle Nansensenterets søknad om finansiering av et stort klimaforskningsprosjekt på nytt. Det endte i nok et avslag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nansensenteret har sendt ut en pressemelding om at forskerne aksepterer avslaget.

Norges forskningsråd fordelte høsten 2006 i alt 288 millioner kroner til norsk deltakelse i 26 internasjonale forskningsprosjekter under Det internasjonale polaråret. Forskningsrådet mottok søknader for totalt 1,2 milliarder kroner.

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling fikk avslag på sitt prosjekt “Climate of the Arctic and its Role for Europe (IPY-CARE)”. Senteret klaget på avslaget og fikk i Forskningsrådets klageutvalget medhold i kravet om ny behandling.

Søknaden har derfor blitt behandlet på nytt, i et internasjonalt søknadsbehandlingsutvalg som har basert sin anbefaling på en ny vurdering i et fagpanel.

Behandlingen endte i et nytt avslag.

- Det er regelen, mer enn unntaket, at Forskningsrådet avslår et klart flertall av søknadene. Det er heller ikke uvanlig at vi har under en fjerdedel av det omsøkte beløpet å fordele, sier divisjonsstyreleder Knut Liestøl.

Ikke godt nok

Fagpanelet bestod av sju medlemmer. Av disse var fire, inkludert lederen, nye. I tillegg ble det innhentet uttalelser fra ytterligere tre eksperter. Basert på den nye søknadsbehandlingen ble et endelig vedtak fattet i Divisjonsstyret for store satsinger.

- Fagpanelet har levert en fyldig vurdering, der verken helheten eller de enkelte forsknings- og teknologikomponentene oppnådde karakterer på høyde med de prosjektene som har fått bevilgning, står det i ei pressemelding fra Forskningsrådet.

På dette grunnlaget konkluderte søknadsbehandlingsutvalget på nytt med å ikke anbefale finansiering, verken av helheten eller enkeltkomponenter i søknaden.

- Det er grunn til å understreke at partene bak CARE representerer meget sterke fagmiljøer, selv om de ikke nådde helt opp denne gangen, sier Knut Liestøl i pressemeldingen.

- Jeg er glad for at de fleste av institusjonene bak denne søknaden likevel deltar i andre Polarårs-prosjekter som har fått norsk finansiering, og også har fått støtte til forskning omkring lignende problemstillinger gjennom andre program.

Aksepterer

Forskerne godtar altså det endelige utfallet av saken.

- Forskningsrådet har gjennomført en ny faglig vurdering av søknaden. Den nye vurderingen er grundig og er gjennomført på en god og transparent måte, og konkluderer med at søknaden ikke er god nok til å få finansiering i den konkurransen det er om polarårsmidlene, heter det i en pressemelding fra Nansensenteret.

- Nansensenteret mener at Forskningsrådets krav om å sende en samlet søknad fra så store søknadsmiljø nok har gjort det vanskelig å få full forståelse for de faglige planene blant de som har evaluert søknaden, men aksepterer likevel avslaget.

- Nansensenteret regner med at Forskningsrådet gjennomgår prinsippene for utlysninger og de interne rutinene for søknadsbehandling, slik at en i framtiden unngår søknadsbehandlingsfeil, med den tid og ressurser som er knyttet til unødvendige klagesaker.

- I arbeidet med klagesaken er det kommet klart fram at systemene ikke har vært gode nok, og at søkernes sikkerhet i forhold til kvaliteten på søknadsbehandlingen ikke har vært betryggende under behandlingen av polaårssøknadene, konkluderer pressemeldingen fra Nansensenteret.

Powered by Labrador CMS