Norsk-polsk forskningssamarbeid

Norge og Polen har i dag undertegnet en intensjonsavtale om å opprette et polsk-norsk forskningsfond. Det nye fondet representerer friske midler til polsk-norsk forskning og en enestående mulighet til å utvide samarbeidet med Polen. Norske forskere kan bidra til å løse miljøproblemer i Polen

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi er glade og stolte over å ha fått til denne samarbeidsavtalen, sier internasjonal direktør Kari Kveseth i Norges forskningsråd.

Avtalen ble undertegnet av statssekretær Tone Skogen i Nærings- og handelsdepartementet og statssekretær Jerzy Marian Langer i det polske vitenskapsministeriet i forbindelse med polsk-norsk kompetanseforum om forskning og miljøspørsmål i nærvær av kronprinsparet.

Forumets seminar om forskning er arrangert av Forskningsrådet.

EØS-virkemidler

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å gi ca. ti milliarder kroner i perioden 2004-2009 som et bidrag til integrering av de nye medlemslandene og utjevning av de sosiale og økonomiske forskjellene i EU.

Disse pengene er mottakerstyrt, men samtidig har det vært et mål at de to nye finansieringsmekanismene også skal fremme det bilaterale samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Det er første gang EØS-midlene avstedkommer et bilateralt forskningssamarbeid.

Sterke forskningstradisjoner

Forskning er avgjørende for at de nye medlemslandene skal oppleve vekst og at forskjellene utjevnes.

- Polen er et land med sterke forskningstradisjoner, særlig innen naturvitenskapene. Slik har det vært helt siden Kopernikus. Det vitenskapelige nivået er høyt, men landet henger etter på utstyrsiden.

- Med den sterke betydningen EU nå legger på forskning, er det svært viktig at landet får et løft. Norske forskningsmiljøer kan nå hjelpe til med det, sier Kveseth.

Store miljøproblemer

Polen sliter med store miljøproblemer, i likhet med flere tidligere landene i Øst-Europa.

- Her har vi noe å bidra med. Energi- og miljøforskning har lenge vært et satsingsområde i Norge. Vi har mange gode forskningsmiljøer på dette området. I samarbeid med våre polske kolleger kan vi bidra med å løse Polens miljøproblemer, mener Kveseth.

- I tillegg har Norge sterke tradisjoner, utviklet over lang tid, når det gjelder forskningsbasert miljøforvaltning. Våre tette bånd mellom forskning og forvaltning kan kanskje gi Polen noen impulser på dette området, tror hun.

Polen viktig

Polen er et viktig samarbeidsland for norsk forskning. Landet har fått økt betydning på grunn av sin inntreden i EU. Polen får om lag halvparten av midlene og er den største mottakeren av midler fra EØS-finansieringsordningene, hvor forskning er et sentral område.

Fra norsk side er det derfor svært interessant å bygge langsiktige forskningsrelasjoner med Polen.

- Norge og Polen har allerede mye samarbeid gjennom deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning. Samarbeidet med Polen er i dag like stort som samarbeidet med Danmark, og større enn samarbeidet med Finland.

De siste årene har dessuten antall artikler som forfattes av norske og polske forskere i fellesskap økt betydelig, sier Kveseth.

Powered by Labrador CMS