Polarmiljøsenteret vokser

Polarmiljøsenteret skal bli større, både i antall ansatte og byggareal. Ønsket er å sette Tromsø tydeligere på verdenskartet innen polarforskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En betydelig utbygging av Polarmiljøsenteret, både i antall ansatte og byggareal, skal være med å sette Tromsø tydeligere på verdenskartet innen polarmiljøforskning. Også Polaria skal bygges ut. (Foto: Polarmiljøsenteret)

150 nye ansatte og en utvidelse av det eksisterende Polarmiljøsenteret med cirka 6 000 kvadratmeter.

Det var tallene miljøvernminister Erik Solheim fikk presentert i Tromsø onsdag. Også opplevelsessenteret Polaria skal utvide sine lokaler.

Beslutningen om utvidelsen kommer knappe 11 år etter at ni institusjoner ble samlokalisert i eget bygg i Tromsø.

Avgjørelsen er en direkte følge av nordområdemeldinga, ”Nye byggesteiner i nord”, som ble lagt fram i Tromsø i mars.

- Skru miljøene sammen

Polarmiljøsenteret huser i dag kontorer for Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse, Statens strålevern, Statens kartverk, Tromsø og Kystverket.

I tillegg har Arktisk Råd sitt sekretariat i bygget frem til 2012. Totalt er det i dag 200 ansatte i bygget.

Nå ønsker Havforskningsinstituttet, CICERO Senter for klimaforskning og Veterinærinstituttet å ha kontorer i bygget.

- Vi vil hit fordi vi da får utnytta synergieffekten. Vi er avhengige av å skru miljøene sammen, hvis vi skal konkurrere om oppdrag internasjonalt, sier administrerende direktør i Havforskningstituttet, Tore Nepstad.

Hovedstad

Erik Solheim og regjeringa ønsker at institusjonene ved Polarmiljøsenteret skal ha en ledende rolle innen polarforskning.

De gjør klar for en betydelig utvidelse av Polarmiljøsenteret. Fra venstre: Viseadmisterernde direktør Norsk Polarinstitutt; Bjørn Fossli Johansen, administrerende direktør Polarmiljøsenteret AS; Are Johnsen, Miljøvernminister; Erik Solheim, administrerende direktør Havforskningsinstituttet; Tore Nepstad, styreleder Polarmiljøsenteret AS; Aase Tveito, Direktør Norsk Polarinstitutt; Jan-Gunnar Winther, Regiondirektør i Statsbygg; Ole Solnørdal og rektor ved Universitetet i Tromsø; Jarle Aarbakke.

- Norges satsing i Arktis og Antarktis er et helt opplagt satsingsområde og dette har helt opplagt internasjonal interesse. Planene som er lagt fram i dag er veldig bra, sier miljøvernministeren.

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther, ønsker utvidelsen velkommen.

- Vi ser fram til et spennende og større mangfold. Det er utrolig viktig å øke verdiskapninga og skape nye arbeidsplasser. Da må vi ha som mål at Tromsø skal bli den internasjonale hovedstaden for nordområdene, sier Winther.

Klare

Statsbygg er allere kommet langt med planene om utvidelsen, og de første skissene til den nye bygget er klare.

- Dette er fantastisk initiativ fra regjeringa. Det er et løft og helt klart ei utfordring for oss, blant annet å ta vare på og utvikle det gode samarbeidet som er etablert over en tiårsperiode, sier administrerende direktør i Polarmiljøsenteret AS, Are Johnsen.

Han blir supplert av selskapets styreleder, Aase Tveito.

- Det blir også viktig å kunne formidle den forskninga som skal gjøres her både til det brede lag av befolkninga og beslutningstakere, sier Tveito.

Powered by Labrador CMS