En forsker skal ha tatt med seg spørreskjemaer hjem. Nå frykter Høgskolen at det dreier seg om forskningsjuks og manipulering av skjemaene. (Foto: Bård Halvorsen / Høgskolen i Østfold)

Høgskolen i Østfold trekker tilbake rapport etter mistanke om forskningsjuks

Måtte få tingrettens tillatelse til å hente spørreskjema fra den mistenkte forskerens hjem.

I forbindelse med kvalitetskontrollen på et forskningsprosjekt har Høgskolen i Østfold fått mistanke om at det foreligger forskningsjuks. Det skriver Høgskolen selv i en pressemelding.

Mistanken skal være avgrenset til en enkelt forsker.

Tok med seg spørreskjema hjem

Rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold sier de tar saken på største alvor. (Foto: Bård Halvorsen / Høgskolen i Østfold)

Saken dreier seg om spørreskjemaer som skal være fylt ut som en del av prosjektet. Forskeren som er mistenkt, skal ha tatt disse med hjem til seg selv, for så å ikke gi dem tilbake når Høgskolen ba om det.

–  Vi etterlyste disse spørreskjemaene for seks uker siden, og har hatt jevnlig kontakt med forskeren siden da, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold til forskning.no.

Da forskeren tok med spørreskjemaene hjem, var det et brudd på reglene i forskningsprosjektet.

Måtte gå til tingretten

Blom forteller at det har vært en langvarig prosess for å få tilbake forskningsmaterialet, og at de i starten kun fikk noen av skjemaene tilbake.

– Til slutt så vi oss nødt til å melde saken til tingretten, hvor vi fikk medhold. En namsmann reiste ut og fikk hentet materialet, sier Blom.

Det var først på torsdag denne uka at de fikk tilgang til skjemaene. De ser seg nå nødt til å trekke tilbake forskningsrapporten hvor disse er blitt brukt.

– Ut ifra det vi har sett til nå har vi en mistanke om forskningsjuks. Derfor er vi nødt til å trekke tilbake forskningsrapporten, sier Blom.

De vil bruke månedene frem mot august for å se om spørreskjemaene er blitt manipulert.

Skulle hjelpe folk tilbake i jobb

Prosjektet Høgskolen frykter det er blitt fusket i, heter KLAR - Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. Målet med prosjektet er å lage gode verktøy slik at NAV kan hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelser eller andre, sammensatte behov med å komme seg tilbake til arbeid.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesmennene i Buskerud og Østfold, NAV, Høgskolen i Østfold, Arbeids og velferdsdirektoratet og fire interesseorganisasjoner.

Den foreløpige prosjektrapporten som nå er blitt trukket tilbake, ble publisert i januar 2017. Spørreskjemaene Høgskolen måtte gå til tingretten for å få tilbake, er blitt brukt i en av delrapportene. Høgskolen mistenker ikke forskningsjuks i andre deler av prosjektet.

Powered by Labrador CMS