Vil gi etikk-råd til Forskningsrådet

Etikk er ikke bare et spørsmål for den enkelte forsker, men også for Norges forskningsråd, påpeker forskningsetisk komité.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Squarehead Technology lager avanserte systemer for lydovervåking. Tallerken i taket inneholder et stort antall mikrofoner som kan brukes til å retningsbestemme lydkilder. (Foto: Squarehead Technology)

I en uttalelse fra NENT, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, slås det fast at bevilgende myndigheter har et ansvar for forskningsetikk.

Det gjelder både Norges forskningsråd og andre som bevilger penger til forskning.

Bakgrunnen er at den norske bedriften Squarehead Technology har fått støtte fra Norges forskningsråd til utvikling av overvåkingsutstyr.

Tidligere i år avdekket Dagens Næringsliv (DN) at prosjektet kunne ha problematiske sider knyttet til personvern, ikke minst ved salg i det internasjonale markedet.

Journalist Osman Kibar, som skrev artiklene i DN, gikk deretter til den forskningsetiske komitéen med spørsmål om blant annet Norges forskningsråds rolle.

- Helt vesentlig

- NENT mener det er helt vesentlig at instanser som finansierer forskning har et tydelig fokus på etikk, heter det i den ferske uttalelsen fra komitéen.

Uttalelsen gir ikke direkte kritikk av tildelingen av forskningsmidler til Squarehead Technology-prosjektet. Den slår fast at både bedriften og Norges forskningsråd har vurdert etiske sider ved prosjektet.

Samtidig har komitéen kommentarer til Forskningsrådets måte å behandle etiske spørsmål på.

Fikk støtte

Squarehead Technology har ifølge Dagens Næringsliv fått tilsagn om til sammen 13,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd, i tillegg til skatterabatt for FoU og støtte fra Innovasjon Norge. Fengsler i USA er en mulig bruker av teknologien, men selskapet vurdere også andre kjøpere.

Svein Nordenson er saksordfører for saken i NENT. Han er til daglig forsker og etikkombud i Sintef.

Nordenson mener at det ikke er tydelig hvordan Norges forskningsråd har behandlet etikken i denne saken.

- Det går ikke helt klart fram. Det kan godt hende at det er behandlet helt perfekt, men jeg vet ikke, sier Nordenson.

NENT har fått skriftlige uttalelser fra Norges forskningsråd, Squarehead Technology og Innovasjon Norge. Komitéen kan likevel ikke gå inn i alle detaljer i saken, og må bare forholde seg til det partene skriver.

Nordenson mener at Norges forskningsråd bør bruke de forskningsetiske komitéene oftere i slike saker. Han viser til at disse komitéene har stor kompetanse på feltet.

Det er lettere å gå inn i saker før de er avgjort enn å vurdere dem i etterkant, mener Nordenson.

Bruker ikke

Helene Christiansen Ingierd er sekretariatsleder ved Forskningsetiske komitéer. Hun sier at NENT i dag i veldig liten grad blir brukt av Norges forskningsråd i enkeltsaker.

- Vi har dialog med Forskningsrådet om ulike spørsmål, men jeg kan ikke huske at de har spurt oss konkret om enkeltprosjekter, sier hun.

NENT er glad for at DN-journalist Osman Kibar tok opp saken med komitéen.

- Det var veldig nyttig å få diskutert denne saken, sier Nordenson.

I sitt brev til komitéen påpekte Norges forskningsråd at leder av komitéen, Dag E. Helland, hadde uttalt seg kritisk i saken til Dagens Næringsliv. Han meldte seg inhabil i saken og deltok ikke i behandlingen.

- Ikke mindre

Administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd sier seg fornøyd med at NENT fastslår at det har vært gjort fortløpende etiske vurderinger i forhold til Squarehead Technology-prosjektet.

Han aksepterer at Forskningsrådet kan bli tydeligere når det gjelder hva som ligger til grunn for vurderingene.

- Forskning og teknologiutvikling har reist og vil reise etiske problemstillinger. Det blir ikke mindre av det i framtida, slår Hallén fast.

Han avviser ikke å bruke de forskningsetiske komitéene hyppigere.

- Det er vi også helt åpne for. I vanskelige spørsmål legger vi gjerne fram sakene. Men det viktigste er at vi bygger kompetanse inn i vår egen organisasjon, sier han.

Kan modifisere

Administrerende direktør Stig Nyvold i Squarehead Technology sier at selskapet tar etiske spørsmål på alvor, blant annet med et eget etikkråd internt.

- Vi synes det er veldig bra at dette er behandlet på en ordentlig måte, sier Nyvold om behandlingen i den forskningsetiske komitéen.

Nyvold sier at selskapet ser på land i Midtøsten som mulige markeder, men vil ikke gå i detalj hvilke land som kan være aktuelle.

- Når det gjelder regioner og land som er problematiske kan vi modifisere utstyret slik at det ikke kan brukes til avlytting, sier han.

Selskapet forholder seg blant annet til råd fra Utenriksdepartementet når det gjelder hvilke land de markedsfører produktene i.

Powered by Labrador CMS