- Dette viser hvor useriøs forskeren er, sier Karin fra Drammen, som er en av kvinnene som ble rådet til å fjerne brystene fordi hun har genvarianten. Nå trekkes en studie som hevdet at genvarianten er kreftgivende, tilbake. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Genforskere ved OUS trekker brystkreftstudie etter kritikk

En genvariant gir økt risiko for bryst- og eggstokkreft, ifølge en studie av to forskere ved OUS. Nå trekkes studien tilbake. Imens har OUS vært under fylkesmannens tilsyn for mulige pasientskader: Kvinner har fått bryster og eggstokker operert bort.

Det har vært full strid om en genvariant gir bryst- og eggstokkreft eller ikke. Konfliktens kjerne har vært om det var tryggest at bærere av genvarianten ble informert og eventuelt fjernet bryster og eggstokker for å unngå kreft, eller om genvarianten rett og slett er helt ufarlig. 

To forskere ved Oslo Universitetssykehus (OUS) publiserte i november 2017 en studie i et internasjonalt tidsskrift, der de konkluderte med at genvarianten var sykdomsgivende.

Samtidig har OUS vært under tilsyn av fylkeslegen i Oslo og Akershus for mulig feilbehandling av kvinner med nettopp denne genvarianten.

– Grovt misledende studie, mente blant andre seksjonsoverlege Gunnar Houge ved Haukeland sykehus da forskning.no omtalte saken i januar. Han mente studien kunne skade friske kvinner. 

Andre sykehus i landet har ansett genvarianten som ufarlig.

Nå er studien trukket tilbake.

Her er meldingen om at studien er trukket tilbake fra tidsskriftet  Hereditary Cancer in Clinical Practice.

Brystopererte Karin: – Dette er stygt

Karin var en av kvinnene som fjernet brystene uten grunn

– Dette er stygt, og viser hvor useriøs forskeren er, sier Karin til forskning.no da hun får nyheten om at studien nå er trukket tilbake.

Hun mener forskere glemmer at mennesker blir skadelidende om vitenskapsfolk medvirker til rådgivning basert på funn som ikke er sikre.

– Forskerne bør ikke glemme at det de mener de har funnet ut, har vært med på å skade friske mennesker, sier hun til forskning.no. Hun har hittil fått 50 000 kroner fra Norsk Pasientskadeerstatning for operasjonen, og klagen hennes er fortsatt ikke avsluttet. 

–  Beklager kodefeil

Pål Møller, en av forskerne bak studien, opplyste 9. mai i en epost til forskning.no:

«Fordi ingen kunne bekrefte våre tidligere funn om at varianten var forbundet med sykdom, gikk vi gjennom alt på nytt og fant en kodefeil, og vårt funn er nå korrigert ved at vi har trukket publikasjonen».

«Vi har meddelt dette – og at vi beklager det inntrufne – til alle vi har hatt kontakt med vedrørende vår publikasjon, herved også til forskning.no».

Forskning.no har bedt om en kommentar fra avdelingsleder Dag Undlien ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus, hvor Møller er seniorforsker. 

– Undlien ønsker ikke å kommentere dette, opplyser kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem ved direktørens stab ved OUS.

– Ikke vært enighet om at genvarianten var normal

Forskning.no har spurt studiens andreforfatter, Evind Hovig ved OUS og professor II ved UiO hvordan kodefeilen kunne skje.

– På grunn av en feil i SQL-spørsmålene, er konklusjonen som er trukket i artikkelen ukorrekt, svarer Hovig i en epost.  

– I artikkelen skrev dere at dere anbefaler at kvinnene bør informeres om at de har en genvariant som trolig gir sykdom og som gir grunn til tiltak. Innser du at denne studien kunne ha alvorlige konsekvenser for flere kvinner?

– Den formelle databasen ENIGMA som redigerer en oversikt over om BRCA2 genvarianter gir sykdom har pr. 08.05.2018 hverken klassifisert varianten som normal eller sykdomsgivende.

De som før dette har hevdet at det var enighet om at varianten var normal, har i henhold til dette feilinformert, skriver han som svar i eposten. Svaret er noe forkortet. 

Les også Pål Møllers kommentar på forskning.nos forrige sak om dette.

Veldig betryggende

Seksjonsoverlege Gunnar Houge ved Haukeland synes det er veldig bra at den omstridte studien nå er fjernet. Han jobber ved senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland sykehus. 

Gunnar Houge ved Haukeland sykehus mener det er betryggende at den omstridte studien trekkes.
(Foto: privat)

–  Dette er jeg glad for. Det forhindrer forvirring om denne genvarianten er sykdomsgivende eller ikke, sier Houge til forskning.no.

Han har vært redd for at flere kvinner uten grunn kunne risikere å få organer fjernet.

Houge mener tilbaketrekkingen av studien sikrer at flere kvinner ikke vil bli rådet til å fjerne friske organer uten grunn. 

–  Dette viser også at data fra Helse Bergen og dataene fra Oslo når det gjelder hyppighet av denne BRCA -varianten sannsynligvis ikke er så ulike likevel, sier han.

Dessuten forbedrer det BRCA-variant-forskningen med redusert risiko for misforståelser.

Stor studie friskmeldte genvarianten

I vår slo også en annen, langt større studie i tidsskriftet Human Mutation fast at genvarianten bare er en normalvariant.

Hele 80 000 pasienter var undersøkt og forskerne hadde gjort grundige molekylære analyser.

–  Denne studien «motbeviste» grundig Pål Møllers studie. Den medvirket også til at faren ble betydelig redusert for at flere kvinner kanskje ville bli utsatt for unødvendige kirurgiske inngrep som fjernet friske organer, sier Houge.

Studien i Human Mutation er utført av over 100 forskere fra ulike land. 

Under tilsyn av fylkesmannen

Samtidig som OUS-forskerne publiserte studien som konkluderte med at genvarianten var farlig, har sykehuset vært under tilsyn av fylkesmannen i Oslo Akershus for mulig feilbehandling av en rekke kvinner med denne genvarianten. Det var Undlien selv som meldte sykehuset inn for avvik i januar 2017.

Årsaken til tilsynet var at sykehuset i en årrekke har feiltolket denne genvarianten, kalt BRCA2 c68A>T, som at den ga økt kreftrisiko.

Mange kvinner fikk fjernet bryster og eggstokker forebyggende. Dagens Medisin og Klassekampen har tidligere omtalt disse sakene. 

Minst fem kvinner har hittil fått erstatning fra Norsk Pasienskadeerstatning for behandlingen. 

Tilsynssaken er ennå ikke avsluttet, får vi bekreftet av fylkeslegen i Oslo Akershus. 

– Vi holder på å avslutte saken. Den blir ferdig i løpet av mai, opplyser fylkeslege Jan Petter Odden i en epost til forskning.no.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det har vært arbeidet kontinuerlig med saken fra Fylkesmannens side, men saken er blant de mest kompliserte saker vi har hatt. Vi har benyttet sakkyndig fra Danmark. Alle uttalelser skal sendes på kontradiksjon, ofte frem og tilbake. Det er mange hundre sider med sakspapirer, opplyser Odden i en epost.

Referanse:

M. Colombo mf: The BRCA2 c.68-7T > A variant is not pathogenic: A model for clinical calibration of spliceogenicity. Sammendrag. Human Mutation, 6. april 2018. doi: 10.1002/humu.23411.

Powered by Labrador CMS