Sjekk spredningsrisiko

Risikoen for spredning av Influensa A er størst i blant annet England og flere andre europeiske land, ifølge The Influenza Pandemic Risk Index (IPRI).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Høyt utviklede europeiske stater som Nederland, Tyskland, og Italia - samt Canada og Japan - er i likhet med Storbritannia blant dem som er plassert i gruppen ”extreme risk” hva angår spredningsfare.

Samtidig er disse landene godt rustet til å håndtere smitte i befolkningen.

Bakgrunnen for vurderingen er folketettheten, betydelig urbanisering og de travle flyplassene i disse landene, går det fram av et presseskriv fra University of Warwick, England.

Se kart over spredningsrisikoen hos Maplecroft Maps.

Norge har lav risiko

WHO erklærte torsdag denne uken at Influensa A har utviklet seg til en pandemi. Årsaken til dette at spredningen anses som global, ikke at viruset er blitt mer dødelig.

For Norges del blir spredningsrisikoen vurdert som lav, det samme gjelder land som Finland, Jemen og Grønland, Niger, Laos og Egypt.

Sverige vurderes til å ha middels spredningsrisiko, mens Danmark har havnet i kategorien ”høy”.

Verre stilt sør for Sahara

Selv om England og andre rike, velutviklede vestlige land befinner seg i den høyeste kategorien for spredning, er kapasiteten deres hva angår bekjempelse så god at de blir rangert i lavrisiko-kategorien på dette området.

Betydelige lagre med antiviralia (som Tamiflu), tilgang på nye vaksiner når de kommer, og en avansert infrastruktur innen helsesektoren, betyr at man har langt mer effektive verktøy enn fattige land.

Land i Afrika sør for Sahara peker seg ut som en region der man er minst i stand til å bekjempe og begrense spredning av viruset. 27 av de 30 landene i regionen anses som høyrisikoland hva angår evne til virusbekjempelse, ifølge presseskrivet.

Powered by Labrador CMS