Melkesyre beskytter hjernen

Melkesyre forbindes vanligvis med stive muskler. Nå er det påvist at den faktisk beskytter hjernens hvite substans. I hvert fall hos mus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bildet til venstre viser at hjerneskiver fra mus som ble dyrket i fysiologiske konsentrasjoner av sukker hadde unormalt lite myelin (rød-rosa farge). Bildet til høyre viser at tilførsel av melkesyre økte mengden myelin opp til normalt nivå. (Foto: Johanne E. Rinholm)

Hjernens hvite substans består hovedsakelig av nervebaner som knytter de ulike delene av hjernen sammen, og som fører nervesignaler opp og ned i ryggmargen.

De elektriske signalene går hurtig ved hjelp av myelin – det beskyttende fettlaget rundt nervetrådene.

Ved å undersøke hjerneskiver fra mus har en gruppe norske og britiske forskere funnet ut at fysiologiske konsentrasjoner av sukker ikke er nok for å holde oligodendrocytter, de myelindannende cellene, i live.

Tilsetting av melkesyre til hjerneskivene gjorde derimot at cellene overlevde og at myelinet forble intakt.

Kan forebygge sykdomsskader

Kunnskap om oligodendrocyttenes følsomhet og melkesyrens beskyttelse av disse, muliggjør en fremtidig bedret behandling for mennesker som er utsatt for redusert blodtilførsel til deler av hjernen.

Hvit substans har ofte store skader hos pasienter med cerebral parese eller hjerneslag. Dette er resultatet av at disse delene av hjernen ikke har fått nok blod i en periode.

I Norge lever det cirka 8000 nordmenn med cerebral parese, og hvert år rammes mellom 14 000 og 15 000 nordmenn av hjerneslag.

– Vi vet at ulike forhold som fører til stopp av blodtilførsel i deler av hjernen kan gi skader på den hvite substansen ved å hindre normal myelindannelse, eller drepe myelinet som allerede er der.

– Funnene vi nå har fått kan kanskje bidra til at vi kan forebygge skadene på hvit substans på en enklere måte enn tidligere, forteller Johanne Egge Rinholm ved Universitetet i Oslo.

Beskytter uansett tilstand

– Vi lot hjerneskivene gro, men med ulike konsentrasjoner av sukker og melkesyre.

– Etter to uker så vi at hjerneskivene som hadde fysiologiske konsentrasjoner av sukker, ikke hadde normal myelindannelse med mindre de fikk tilsatt melkesyre, forklarer Rinholm.

Melkesyre har dermed en beskyttende funksjon på hjernen, både under normale forhold og ved for lavt blodsukker.

Å bevise det ”umulige”

Frem til nå har det vært nærmest umulig å påvise melkesyrens betydning for myelindannelse.

– Nervetrådene og myelinet ligger så tett sammen at man vanligvis ikke kan se om melkesyren blir tatt opp i nervetråden eller i myelinet. Melkesyrens effekt kunne for eksempel ha basert seg på en indirekte mekanisme. Dette har vi nå fått avkreftet, sier Rinholm.

Hun fylte enkelte myelindannende celler med et fargestoff som endrer seg ved et eventuelt opptak av melkesyre i cellen. Da melkesyren ble tilsatt, så man at fargen endret seg.

– Ettersom det kun var de myelindannende cellene, og ikke nervetrådene, som var fylt med fargestoffet, visste jeg at fargeendringen skyldtes at de myelindannende cellene tok opp melkesyre, forklarer Rinholm og fortsetter:

– Tidligere trodde man at det kun var nervecellene som dro nytte av melkesyren, men nå har vi altså vist at den er like viktig for de myelindannende cellene, sier hun.

Flere uløste myelin-gåter

– Jeg vil fortsette å studere hvilke energisubstrater - som sukker og melkesyre, de myelindannende cellene bruker for å lage myelin og for å holde seg friske, sier Rinholm.

Hun skal også undersøke hvordan ulike organeller som mitokondrier, hjelper til med å omdanne energisubstratene til myelin og andre stoff som cellen kan bruke for å holde seg frisk.

– Vi vet mye om dette, men vi vet for eksempel ikke hvorfor myelindannende celler trenger høyere konsentrasjoner av sukker og melkesyre enn nerveceller for å holde seg friske.

– Ved å få en bedre forståelse av hvordan disse cellene virker, klarer vi kanskje senere å forhindre skadene som skjer på myelinet ved blant annet hjerneslag, sier Rinholm.

Referanse:

Rinholm m.fl: Regulation of Oligodendrocyte Development and Myelination by Glucose and Lactate, Journal of Neuroscience, 12 January 2011, 31(2): 538-548; doi: 10.1523/JNEUROSCI.3516-10.2011.

Powered by Labrador CMS