- Vitamin D-tilskudd stopper ikke forkjølelse

De ble like forkjøla, selv om de tok store doser av tilskudd med vitamin D over 18 måneder. Mer enn 300 personer deltok i forsøket.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det populære tilskuddet klarer ikke å holde deg snørrfri, rapporterer forskere ved universiteter i New Zealand og USA.

De presenterer resultatene sine i Journal of the American Medical Association denne uken.

- Har tydelig ingen effekt

- Dette er en god studie som tydelig viser at tilskudd med D-vitamin ikke har noen effekt i å forebygge eller lindre forkjølelse.

Det sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til forskning.no.

Forskerne undersøkte både forekomster og alvorlighetsgraden av infeksjoner i de øvre luftveiene, typisk forkjølelse og sår hals.

322 antatt friske voksne deltok. De ble delt inn i to grupper, der den ene fikk vitamin D-tilskudd og den andre fikk narremedisin.

Ikke vesentlige forskjeller

Forskerne klarte ikke å finne forskjeller i antall luftveisinfeksjoner mellom vitamin D-gruppen og placebogruppen.

Sykdomsperioden ble ikke kortere og sykdomsforløpet ble ikke mildere for deltakerne i gruppen som fikk tilskudd.

Steinar Madsen. (Foto: Statens Legemiddelverk

I rene tall var det 593 infeksjoner blant vitaminspiserne, og 611 blant de andre i løpet av tiden studien pågikk, fra februar 2010 til november 2011.

Doseringene forskerne ga deltakerne i vitamingruppen var først 200 000 internasjonale enheter (IE) med vitamin D per måned i to måneder.

Deretter fikk de 100 000 IE månedlig resten av forsøksperioden.

- Metodisk god

Tidligere studier har vist at vitamin D kan styrke kroppens immunsystem.

Les mer: VItamin D kan bli  virusvåpen

Men det har ikke vært avklart om vitamin D i tilskuddsform kan spille en rolle i bekjempelse av luftveisinfeksjoner.

Noen studier har antydet en sammenheng, men forskerne fra New Zealand og USA påpeker at funnene på feltet har vært motstridende - og hatt sine klare begrensninger.

Nå understreker Steinar Madsen i Legemiddelverket at dette nye forskningsarbeidet er metodisk sterkt.

Forskerne har utført en randomisert kontrollert studie. Slike benyttes gjerne for å finne ut om en behandlingsform virker.

I tillegg er denne dobbelt blindet, hvilket  innebærer at verken forskere eller deltakere visste hvem som fikk tilskudd og hvem som fikk narremedisin.

JAMA-lederartikkel: Ineffektivt

Vitamin D- tilskudd blir heller ikke levnet store muligheter i kampen mot forkjølelse i en lederartikkel i samme nummer av JAMA som den nye studien.

Her kommenterer lege og forsker Jeffrey A. Linder funnene. Han er tilknyttet Brigham and Women's Hospital og Harvard Medical School.

- En IOM-rapport fra 2011 ba om mer forskning for å fastslå hvorvidt vitamin D-tilskudd reduserer forekomsten av luftveisinfeksjoner.

Nå har denne nye studien tatt omhyggelig tak i problemstillingen, påpeker Linder:

- Resultatene kan bety at vitamin D bør listes i Cochrane-oppsummeringer blant metodene som er ineffektive med hensyn til å forebygge eller behandle øvre luftveisinfeksjoner hos friske voksne, skriver han.

Norske anbefalinger

Steinar Madsen legger til at gjeldende norske anbefalinger om vitamin D-inntak står ved lag.

- Grunnen til det er først og fremst at vi trenger tilstrekkelig av dette vitaminet for å styrke benbygningen, enten ved å ta tran, tabletter med vitamin d-tilskudd eller spise nok fet fisk, sier Madsen.  

For folk som spiser variert og sunt, er de mange kosttilskuddene på markedet unødvendige, mener Madsen. Men han holder døren åpen for D-vitamin.

-  Den gode gamle tranen har fortsatt sin plass i det norske kosthold, sier Madsen.

Helsediretoratet skriver for øvrig at personer som får i seg for lite vitamin D, bør ta tran eller et annet vitamin D-tilskudd daglig i perioder av året med lite sol.

Referanser:

David R. Murdoch mfl: Effect of Vitamin D3 Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy AdultsThe VIDARIS Randomized Controlled Trial. JAMA. 2012;308(13):1333-1339. doi:10.1001/jama.2012.12505.

Jeffrey A. Linder: Vitamin D and the Cure for the Common Cold (lederartikkel)   JAMA. 2012;308(13):1375-1376. doi:10.1001/jama.2012.13130. Mer her.

Powered by Labrador CMS