Menn har høyere risiko for minnetrøbbel

Mannfolk rammes oftere enn kvinner av mild kognitiv svikt, som gjerne innebærer hukommelsesproblemer. Samtidig får flest kvinner demens.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Resultatene er nylig er publisert i tidsskriftet Neurology.

De viser at eldre menn er mer faresonen for å få mild kognitiv svikt (MCI), både når det gjelder rene minneproblemer, og andre typer kognitive svekkelser.

De som hadde lav utdanning, og de som ikke var gift, hadde en mer uttalt svikt.

- Overraskende

- Resultatene er overraskende, siden kvinner generelt rammes oftere av demenssykdommer.

Det sier professor i epidemiologi, Rosebud O. Roberts, ved Mayo Clinic i USA.

- Funnene våre antyder at risikofaktorer for mild kognitiv svikt bør undersøkes hver for seg hos kvinner og menn, sier Roberts videre i en pressemelding.

Tilstanden kan betegnes som et stadium mellom normal glemskhet på grunn av aldring, og demenssykdom - som Alzheimers - i den andre enden.

Overlever menn

Høyere forekomst av MCI hos menn kan forklares med at kvinner får slike svekkelser, og demens, ved høyere alder.

Det har Roberts og kolleger anført i en tidligere studie på sammen felt.

Viktigste risikofaktor for demensutvikling er nettopp høy alder. Siden kvinner i snitt lever lengre enn menn, kan det også tenkes at en andel menn dør før de rekker å bli demente.

Intervjuer og tester

I den nye studien har forskerne undersøkt 1450 personer i alderen 70 til 89 år.

Det var alle hjemmehørende i en del av Minnesota. Samtlige ble vurdert å ha normal kognitiv funksjon ved studiens start.

Oppfølgingstiden var tre år, og forskerne fant flere tilfeller av mild kognitiv svekkelse hos mennene for alle årene

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

I snitt fikk 72 per 1000 menn konstatert tilstanden, mens andelen hos kvinnene var 57 tilfeller per 1000. For menn og kvinner samlet var antall nye tilfeller 62 per 1000.

Både hukommelsestester, og intervjuet om egen opplevd hukommelse, ble gjennomført.

- Urovekkende

Roberts mener tallstørrelsene er urovekkende høye.

- Folks levealder blir stadig høyere, og tilstanden mild kognitiv svikt kan få stor innvirkning på behandlingskostnader, dersom forebyggende tiltak som kan redusere risikoen ikke settes inn, fortsetter professoren.

Blant de som fikk konstatert MCI var det riktignok noen, 12 prosent hvert år, som på et tidspunkt, eller over lengre tid, igjen ble vurdert som kognitivt normale.

Men; hos majoriteten av de som fikk konstatert MCI (88 prosent) vedvarte tilstanden, eller så utviklet den seg videre til demenssykdom.

Referanser:

The incidence of MCI differs by subtype and is higher in men. The Mayo Clinic Study of Aging. R.O. Roberts, m.fl. Neurology January 31, 2012 vol. 78 no. 5 342-351.

Prevalence of mild cognitive impairment is higher in men: The Mayo Clinic Study of Aging R.C. Petersen, m. fl. Neurology September 7, 2010 75:889-897

Powered by Labrador CMS