Sveits hadde Europas høyeste prisnivå i fjor, viser de siste tallene fra Eurostat. Men Norge var dyrest på transport, alkoholholdige drikkevarer og tobakk.

Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre

Sveits hadde Europas høyeste prisnivå i fjor, viser de siste tallene fra Eurostat. Men Norge var dyrest på transport, alkoholholdige drikkevarer og tobakk.

Siste tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene og prisnivåjustert BNP per innbygger i Europa.

Resultatene er foreløpige, og endelig tall for 2019 publiseres i desember 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Lavest nivå i Balkan

Prisnivået i Sveits lå 62 prosent over snittet i EU. Island, Norge og Danmark fulgte deretter med priser som lå henholdsvis 54, 50, og 41 prosent over EU-gjennomsnittet.

Lavest prisnivå ble registrert i Øst-Europa, spesielt blant landene på Balkan. Flere land på Balkan viste prisnivå som lå på rundt halvparten av gjennomsnittet i Europa.

Lavest prisnivå ble registrert i Tyrkia, med en prisnivåindeks på 47 som betyr at prisnivået var 53 prosent under gjennomsnittet for EU-landene.

Mat og drikke

For konsumgruppen «matvarer- og alkoholfrie drikkevarer» var Norge dyrest sammenlignet med resten av de nordiske landene.

Prisnivået i Norge var 57 prosent over EU, og bare Sveits viste høyere priser i Europa-sammenheng. Til sammenligning var prisene på mat og drikke samlet sett i våre naboland fra 11 til 27 prosent lavere enn i Norge.

I gruppen «alkoholholdige drikkevarer og tobakk» ble Norge og Island målt til de høyeste prisene i Norden og i Europa med indekser på henholdsvis 236 og 213.

Det betyr at prisnivået i Norge og på Island var 136 og 113 prosent over EU-gjennomsnittet, mye grunnet høye avgifter innen denne varegruppen.

Sammenlignet med Norge betalte danskene og svenskene bare rundt halvparten for alkohol og tobakk, mens finnene betalte om lag 30 prosent mindre.

Transport dyrest i Norge

Det høyeste prisnivået i Norden for varer og tjenester knyttet til transport ble registrert i Norge med et prisnivå som var 42 prosent over EU-gjennomsnittet. Dette var også det høyeste i Europa.

Prisnivået på Island og i Danmark lå henholdsvis 7 og 9 prosent lavere enn i Norge, mens Sverige og Finland var rundt 20 prosent lavere og viste tilnærmet likt prisnivå.

Powered by Labrador CMS