Michel Verheul sier at alle tomater som selges i butikk i Norge produseres i drivhus året rundt.
Michel Verheul sier at alle tomater som selges i butikk i Norge produseres i drivhus året rundt.

– Vi bruker mindre energi per kilo tomat i Norge sammenlignet med Spania eller Tyrkia

Vannkraften i Norge gjør at tomatproduksjonen her blir omtrent like klimavennlig som i Tyrkia, ifølge forsker.

Hva belaster miljøet mest, norske tomater eller importerte tomater fra Tyrkia? Ifølge samfunnsøkonom og forsker Dora Zsuzsanna Simon, er svaret Tyrkia. 

I et foredrag på Kåkånomics-konferansen i Stavanger sa hun nylig at de nordiske landene er blant de minst grønne produsentene av tomat

– Klimamessig bør vi ikke dyrke tomat i Norge. Det gir store utslipp å dyrke tomat i drivhus, sa Simon.

Hun sa videre at utslippene ligger på rundt 3,5 kilo CO2 per kilo dyrket tomat i Sverige. I foredraget sier hun at hun antar at tallene for Norge er tilsvarende.

Det er syv ganger mer utslipp enn tyrkiske tomater, sier Simon. Der er utslippene bare rundt en halv kilo CO2 per produserte kilo tomat.

Michel Verheul er seniorforsker ved NIBIO og har forsket på produksjonen av tomater i Norge. Omtrent 35 prosent av tomatene i norske butikker er dyrket her i landet, sier han.

Han sier også at vannkraften i Norge gjør at tomatproduksjonen her blir omtrent like klimavennlig som i Tyrkia. 

Verheul sier at alle tomater som selges i butikk i Norge produseres i drivhus året rundt. Der får over 70 prosent av tomatene lys og varme fra elektriske lys.

– De elektriske lysene gir også varme og er veldig effektive for planteproduksjon. Planter trenger både lys og varme for å vokse godt, sier han.

Lave utslipp ved produksjon

Verheul forteller at undersøkelser viser at når denne typen elektrisk lys brukes til helårsproduksjon, så blir utslippene for hver kilo tomat rundt 0,6 kilo CO2.

– Det ligger omtrent på det samme som i Tyrkia, sier han.

Verheul sier også at det ikke bare er utslipp som er relevant i produksjonen av tomater. Hvor mye vann vi bruker, er også viktig, mener han.

– I Tyrkia bruker de seks ganger så mye vann per kilo tomat sammenlignet med Norge. I land som Tyrkia og Spania er vann en begrenset ressurs. Det virker ikke miljøvennlig for meg å frakte tomater som er 90 prosent vann fra et land som må bruke mye vann for å produsere dette for Norge. 

– Beregninger viser at vi bruker mindre energi per kilo tomat i Norge sammenlignet med Spania eller Tyrkia.

Han forteller at undersøkelser gjort i Rogaland i 2021 viser at klimagassutslippene lå på 2,2 kilo CO2 per kilo tomat. 

Det er fordi det fortsatt er produsenter som bruker fossil energi og fordi små tomater har et høyere utslipp av klimagass per kilo, ifølge Verheul.

Han sier også at alle land har et etisk ansvar for å produsere mat så godt de kan med de ressursene de har. 

– En kan stille spørsmål om vi kan bruke vår kjøpekraft i Norge for å opprettholde en produksjon som er lite bærekraftig i land vi importerer fra. På lang sikt kan det ikke være fornuftig å øke import fra Tyrkia. Vi bør heller legge til rette for en bærekraftig produksjon i Norge, sier Verheul.

– Matproduksjon bør foregå i det landet hvor utslippene er lavest, sier Dora Zsuzsanna Simon.
– Matproduksjon bør foregå i det landet hvor utslippene er lavest, sier Dora Zsuzsanna Simon.

– Kun eksempel

Etter å ha blitt forlagt kommentarene til Verheul presiserer Dora Zsuzsanna Simon at hennes foredrag på Kåkånomics ikke handlet om tomater alene, men om utslipp av matproduksjon i hele verden.

Tomater blir i denne sammenheng kun brukt som et eksempel, sier hun.

Hun sier at tallene hun bruker, kommer fra forskning publisert i tidsskriftet Science i 2018 og at forskningen hun baserer foredraget sitt på, tar for seg hele produksjonskjeden.

– Matproduksjon bør foregå i det landet hvor utslippene er lavest, hvis dette er i et annet land bør det foregå der, forklarer hun.

Referanser:

J. Poore og T. Nemecek:  Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, Science, juni 2018 

Anna Birgitte Milford m.fl: Klimagassreduksjon i veksthusnæringen: Muligheter, barrierer og tiltak, NIBIO-rapport, 2021

Michel J. Verheul m.fl: Life cycle assessment of tomato production for different production strategies in Norway, Journal of Cleaner Production, oktober 2022

Rettelse 1/12-23 kl 13:35: Lagt til at 35 prosent av tomatene i norske butikker er dyrket i Norge.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS