En notis fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering - les mer.

Proteinpulver: Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring.
Proteinpulver: Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Fortsatt stigende utnyttelse av restråstoff fra havet

Norge fisket og produserte hele 3,55 millioner tonn fisk og skalldyr i 2019. Av dette oppstod det cirka 964 000 tonn restråstoff, etter rensing og prosessering, hvor 84 prosent ble utnyttet.

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land og tatt hånd om på en god måte.

Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og verdiskaping er absolutt til stede.

Særlig innenfor hvitfisknæringen er potensialet stort, noe som er synliggjort i flere rapporter, prosjekter og stortingsmeldinger.

FHF har iverksatt årlige analyser siden 2012. Analysen skal gi næringsaktører og andre aktører god oversikt over varestrømmer og muligheter for aktivitet som kan gi økt lønnsomhet i næringen, og være en stimulerende faktor for dette.

Les mer om analysen på nettsidene til FHF

Powered by Labrador CMS