Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Gyrodactylus salaris er en parasitt som snylter på laksefisker som atlanterhavslaks og regnbueørret. Her forstørret 680 ganger. Bildet er tatt med skanning elektronmikroskop og fargelagt.

Mange års kamp mot fryktet lakseparasitt er nå over

Etter over 40 år med smitte av parasitten Gyrodactylus salaris kan elvene i Skibotn-regionen i Troms og Finnmark friskmeldes.

De siste prøvene av lakseyngelen som Veterinærinstituttet har undersøkt, viste at elvene nå er fri for den fryktede lakseparasitten. Skibotn-regionen er med det dokumentert fri for Gyrodactylus salaris.

Alle 43 vassdrag som er behandlet etter 2004, er dermed friskmeldt unntatt Fusta som fortsatt er i en friskmeldingsfase. Det betyr at det forhåpentligvis gjenstår bare to regioner med til sammen åtte vassdrag, før vi er kvitt G. salaris i Norge.

Fra behandling av Skibotnregionen i 2017. Rotenonbehandling fra gummiflåter der man spyler elvesidene er en viktig del av behandlingsopplegget for å bli kvitt parasitten G. salaris.

Podcast: Om kampen mot lakseparasitten

I denne utgaven av Veterinærinstituttets podkast VETpodden er temaet behandlingen i Skibotn og suksesshistorien bak bekjempelsen av lakseparasitten.

Hør hele episoden her.

Har gjort stor skade

Lakseparasitten er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver. Den er derfor høyt prioritert å utrydde fra norske vassdrag.

Den har gjort stor skade på naturmangfoldet i Norge, og det har kostet samfunnet over en milliard kroner å bekjempe.

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i Skibotnelva i 1979, og elva ble forsøkt behandlet i 1988 og 1995. Parasitten ble senere funnet i andre elver i regionen.

Elvene er nå friskmeldt og erklært fri for lakseparasitten av Mattilsynet etter to vellykkede behandlinger med rotenon av elvene i Skibotn-regionen i henholdsvis 2015 og 2016 og deretter reetableringsarbeid og friskmeldingsprogram over flere år.

På oppdrag fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Mattilsynet: Veterinærinstituttet utfører de praktiske tiltakene i regionen, både planlegging og gjennomføring selve behandlingen, bevaringsarbeid og reetablering, samt gjennomføring av friskmeldingsprogrammet.

Omfattende bekjempelsesarbeid

Friskmeldingen er et resultat av et omfattende arbeid med bekjempelse, reetablering og overvåking.

En omfattende kartlegging av smitteutbredelse og svært detaljert kartlegging av behandlingsområdet, kombinert med tilpassede strategier for behandling er viktige suksessfaktorer.

Men hva er status nasjonalt og neste skritt i bekjempelsen av G. salaris?

Mattilsynet har erklært Skibotn-regionen fri for G. salaris og overrekt beviset på det. Fra venstre: Geir Arne Ystmark fra Mattilsynet og Bård Pedersen fra Statsforvalteren.

Hør oppdragskoordinator ved Veterinærinstituttet Ketil Skår intervjue Roar Sandodden, gruppeleder for instituttets bekjempelsesgruppe mot fremmede vannlevende organismer, i VETpodden her:

Powered by Labrador CMS