Universitetet i Uppsala slår fast at professor Peter Eklöv og Oona Lönnstedt har vært vitenskapelig uredelige i forbindelse med en studie om hvordan mikroplast påvirker abboryngel. (Foto: Kristin Scharnwebber / Uppsala universitet)

Mener svensk forsker løy om studie som viste at fisk likte mikroplast bedre enn mat

Uppsala universitet frikjente først sine egne forskere, men etter en ny granskning slår de fast at forsøkene aldri ble utført.

I april trakk det prestisjetunge tidsskriftet Science tilbake en studie som antydet at abboryngel heller spiste mikroplast enn mat, og at dette førte til store skader på fiskene. Studien var gjort av de svenske forskerne Oona Lönnstedt og Peter Eklöv.

Nå har også arbeidsgiverne deres, Uppsala universitet, slått fast at de har begått vitenskapelig uredelighet. Forskerne skal ha manglet etisk godkjennelse til å eksperimentere med levende fisk når eksperimentene skulle ha blitt utført. I tillegg mener universitetet at forsøkene de beskriver i artikkelen om studien, aldri ble gjennomført. 

– Dette innebærer at Oona Lönnstedt har fabrikkert resultatene, noe som hun skal ha vært klar over da artikkelen ble publisert og derfor skal uredeligheten anses som å ha vært forsettlig fra hennes side, skriver universitetet i sin endelige avgjørelse.

Universitetet mener ikke at Eklöv har jukset med forsett, men gir ham likevel kritikk. Som seniorforsker, veileder og medforfatter på artikkelen, mener universitetet at han hadde et ansvar for å kontrollere at forsøkene ble gjort på den måten de ble beskrevet på. De skriver også at han skulle hente inn godkjennelse for å utføre dyreforsøkene.

Frikjente forskerne i 2016

Allerede i 2016 ga syv forskere Uppsala universitet beskjed om at noe var galt, uten at det fikk konsekvenser.

I et brev pekte varslerne på store feil og mangler i artikkelen. De mente også at forsøket som ble beskrevet, umulig kunne ha blitt gjennomført. To av varslerne hadde vært på Gotland på samme tid som Lönnstedt. De mente at hun ikke hadde nok fisk eller var der lenge nok til å ha gjort det som sto i Science-artikkelen.

I tillegg ble selve dataene fra forsøket aldri gjort tilgjengelig, selv om tidsskriftet og varslerne ba om å få se dem. Lönnstedt hevdet at datamaskinen med rådataene var blitt stjålet.

I første omgang frikjente Uppsala universitet Eklöv og Lönnstedt for uredelighet, men nå har de snudd. Dette skjedde først etter den uavhengige svenske forskningsetikknemnda slo fast at de hadde vært uredelige, og Science trakk tilbake tidsskriftartikkelen.

Universitetet mener nå at begge to har brutt med reglene ved å ikke søke om tillatelse til å gjennomføre dyreforsøk. Lönnstedt skal i tillegg ha løyet om forsøkene som ble publisert i Science, da disse aldri skal ha blitt utført.

Eksperimentene som blir beskrevet i artikkelen skal ha vart i minst tre uker. Ifølge granskerne fra Uppsala universitet, var Lönnstedt bare til stede i laboratoriet i ti dager.

Tar ansvar, men gir skyld

Peter Eklöv sier at han tar ansvar for fusket. Samtidig legger han hovedvekten av skylden på Lönnstedt. Hun er den som har gjennomført forsøkene, og Eklöv sier nå at han hadde svært lite med dem å gjøre. 

– Hun var veldig velmerittert til å være en så ung forsker. Det føles fryktelig at hun beviselig har fusket og vært uærlig mot meg, og enda verre, mot hele forskersamfunnet, sier Eklöv til avisen Uppsala Nya Tidning.

Eklöv har tidligere forsvart Lönnstedt. Han har sagt at han hadde daglig kontakt med henne mens forsøkene ble gjennomført. Etter anklagene ble kjent, har han kalt henne en nøyaktig forsker med en lysende karriere foran seg, ifølge nyhetsmagasinet til Science. Under den første undersøkelsen skrev han også under på et brev hvor varslerne ble anklaget for å være drevet av sjalusi. Nå sier han at dette var Lönnstedts ord, og at han bare signerte brevet. 

Det er ikke klart om saken kommer til å få konsekvenser for arbeidsforholdene til forskerne. Lönnstedt har allerede mistet over tre millioner svenske kroner i forskningsstøtte som en direkte følge av fusket, ifølge SVT.

forskning.no har forsøkt å nå Oona Lönnstedt for en kommentar, uten å ha fått svar.

Powered by Labrador CMS