Befruktede sebrafisk-embryoer i mikroskopet. (Illustrasjonsfoto: Thanaporn Pinpart, Shutterstock / NTB scanpix)

Gammel sæd er bedre enn ny – hos sebrafisk

Noen forskere mener det kan få konsekvenser for kunstig befruktning av mennesker. Andre minner om at studien er gjort på sebrafisk.

Det er lett å tenke at de raskeste svømmerne er de beste sædcellene. De som kommer først fram til egget, er de som er best egnet til å føre slekta videre.

Eller at det ikke har så mye å si hvilken sædcelle som kommer først. De har alle det samme genmaterialet med seg.

En ny studie kan tyde på at det ikke nødvendigvis er slik. I hvert fall ikke hos sebrafisk.

– Vi har vist at det er store forskjeller mellom sædceller og hvordan de påvirker avkommet, sier Simone Immler ved University of East Anglia i England.

– Sperm fra den samme utløsningen varierer ikke bare i form og ytelse, men også i det genetiske materialet som hver av dem bærer med seg, sier Immler i en pressemelding.

10 millioner sædceller

En sebrafisk-ejakulasjon sender ut rundt 10 millioner sædceller, ifølge en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS One i 2012.

Til sammenligning skriver Store medisinske leksikon at utløsningen hos en mann kan inneholde opptil 300 millioner sædceller.

De enkelte sædcellene lever ikke like lenge. Simone Immler og forskerkollegaene ville finne ut om det var en fordel å bli befruktet av sædceller som lever lenger framfor de kortlivede og kjappe.

Sebrafisken er populær både blant forskere og akvariumeiere. (Foto: Colourbox)

For å finne ut av dette blandet de en dose utløsning fra én hann med en porsjon egg fra én hunn. Halvparten av sædcellene fikk befrukte sin andel av eggene umiddelbart, men den andre halvparten måtte vente i 25 sekunder.

Dermed mistet de kjappeste sædcellene piffen. I denne puljen ville det bare være langlivede sædceller igjen. Og de viste at ungdom ikke er alt.

– Da vi selekterte for sædceller som lever lenger, var avkommet bedre rustet enn søsken av kortlivet sæd fra samme hann.

– Seiglivete sædceller produserer mer og sunnere avkom som aldrer langsommere, sier Immler.

Viktig for kunstig befruktning-bransjen?

Forskerne mener at dette kan få betydning for hvordan vi velger ut sædceller ved kunstig befruktning av kvinner.

Det er vanlig å la de raskeste sædcellene befrukte egg hos mennesker.

Ifølge vitenskapsmagasinet New Scientist er Immler allerede i gang med et samarbeid med fertilitetsklinikker uten at hun vil «si noe mer på det nåværende tidspunkt».

Ikke alle er overbevist.

– Det er et stort sprang fra sebrafisk til pattedyr, sier Denny Sakkas ved klinikken Boston IVF.

– De har ikke data i denne studien til å gjøre det spranget, sier han til New Scientist.

Referanse:

Ghazal Alavioon, Simone Immler mfl: Selection for longer lived sperm within ejaculate reduces reproductive ageing in offspring. Evolution Letters, februar 2019, doi: 10.1002/evl3.101.

Powered by Labrador CMS