Måler torskens trivsel

Ny teknologi gjør det nå mulig å måle om fisken trives i oppdrettsanlegget. Et lite apparat registrerer fiskens pusteaktivitet, og vil dermed vise om den har det bra eller er stresset.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Mens torsken er bedøvet monteres utstyret. Plastslangen, som er festet inne i munnhulen, skal her kobles til boksen på ryggen. Når torsken puster endres trykket i munnen. Dette registreres i boksen, som sender signalene videre til en datamaskin.'
"Mens torsken er bedøvet monteres utstyret. Plastslangen, som er festet inne i munnhulen, skal her kobles til boksen på ryggen. Når torsken puster endres trykket i munnen. Dette registreres i boksen, som sender signalene videre til en datamaskin."

For oppdretterne kan det bli mulig å dokumentere hvordan fisken har det, noe som blir stadig viktigere i takt med økt vekt på dyrevelferd.

Prosjektet er en del av det EU-finansierte forskningsprogrammet SEAFOODplus, og satt i gang av Fiskeriforskning for å dokumentere hvordan fisken reagerer på miljøet i oppdrettsanlegget.

Det er bedriften Thelma i Trondheim som har fått oppdraget med å utvikle teknologien, som har fått navnet SmartTag.

Testing og utvikling

I høst er det utført testing og utvikling av utstyret til bruk på torsk. Teknologien skal i første omgang brukes i forskningsarbeid.

Utstyret gjør det mulig å måle hvor ofte og hvor mye trykket endrer seg i munnen, og dermed torskens pust. Fra en boks på ryggen sendes lydsignaler til en undervannsmikrofon, som sender lyden videre til en datamaskin. Der regner et program ut pusteaktiviteten.

- Tradisjonelt måles en rekke enkeltfaktorer for å kartlegge fiskens trivsel, slik som tettheten av fisk i merda, oksygennivået i vannet og mengden av avfallsstoffer. Men slike målinger tar ikke hensyn til hvordan summen av alle faktorene påvirker fisken. Dessuten er det bare et fåtall kjente faktorer som måles, sier forsker Øyvind Aas-Hansen ved Fiskeriforskning.

Kan overvåke fisken

- Nå kan vi måle hvordan den totale effekten av oppdrettsmiljøet påvirker fisken. Vi ser for oss at oppdretterne kan ha et visst antall fisk med dette utstyret i merdene. Dermed kan de overvåke fisken. Unormal pusteaktivitet tyder på at noe er galt, og tiltak kan iverksettes.

Sendere som monteres på fisk har vært benyttet i flere år, for eksempel for å kartlegge hvor fisken svømmer. Men det er nytt at fiskens trivsel kan måles.

Nyttig samarbeid

- Dette er et veldig nyttig samarbeid der vi får umiddelbar tilbakemelding etter praktisk bruk fra ikke-teknologer, og kan tilpasse utstyret til forskernes behov, sier Torfinn Solvang, som ved siden av å forske på dette området ved NTNU arbeider for Thelma.

I tillegg til å måle pusteaktivitet arbeides det med å videreutvikle utstyret slik at det også kan registrere hvor ofte fisken spiser.

Les mer om Thelma.

Powered by Labrador CMS