Denne artikkelen er produsert og finansiert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Modellfisken Medaka som ble undersøkt.
Modellfisken Medaka som ble undersøkt.

Lysforurensning påvirker fiskens sædkvalitet

Lysforurensning påvirker sædkvalitet hos fisken, viser ny forskning. Kan det også påvirke menneskers sædkvalitet?

Kunstig lys, slik som gatelykter, reklameskilt og lyssetting av bygg og broer, bidrar til lysforurensning.

– Lysforurensning er unødvendig og uheldig lys som forstyrrer eller fratar oss nattemørket. Vi vet at det kan ha svært uheldige konsekvenser for dyr, fugler og insekter, sier forsker Romain Fontaine ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Kan ha stor betydning for dyr og mennesker 

Han har ledet et prosjekt hvor de har undersøkt hvordan fisk blir påvirket av mye kunstig lys. Og resultatene overrasket ham.

– Vi så at lysforurensning påvirket spermiekvaliteten til fisken. Og det er helt nytt.

Det har aldri før blitt påvist at lysforurensning kan påvirke sæden til virveldyr av noen art, forklarer Fontaine.

Romain Fontaine i laboratoriet hvor forskerne lyssetter fisketanker med de samme lysnivåene de har funnet ute.
Romain Fontaine i laboratoriet hvor forskerne lyssetter fisketanker med de samme lysnivåene de har funnet ute.

– Så vidt jeg vet, har ingen undersøkt dette før. Dette er spennende funn. Det kan ha stor betydning for alle slags dyr – også for mennesker.

Samme lysnivå som i Oslofjorden 

Undersøkelsene gjorde Fontaine og kollega Amin Sayyari under kontrollerte forhold på fiskelaben på Veterinærhøgskolen. Der har de hatt tanker fylt med modellfisken medaka. 

De har utsatt fisken for de samme lysnivåene som de har funnet i Akerselva og tett på land i Oslofjorden på kvelds- og nattestid.

Ved hjelp av en sensor som måler mengden lyspartikler, har forskerne målt hvor mye lys det er under vann i disse områdene.

– Det er altså ikke en voldsom eller utenkelig mengde lys vi har brukt. Det er like mye lys som vill fisk i og rundt Oslo utsettes for, forklarer Fontaine.

Dominante fisk fikk bedre spermiekvalitet 

Forskerne undersøkte tre variabler for spermiekvalitet. De så på andel bevegelige spermier, hvor raskt spermiene bevegde seg og om de bevegde seg i sirkler eller i en rett linje.

– Alle tre variablene ble påvirket av lyset, sier Sayyari.

Fiskegrupper består av dominante og sosialt underlegen hannfisk. Forskerne fant ut at lysforurensningen faktisk økte kvaliteten på spermien til de dominante fiskene.

Amin Sayyari studerer spermienes bevegelsesmønster
Amin Sayyari studerer spermienes bevegelsesmønster

– Spermiene til de dominante fiskene var mer bevegelige, bevegde seg raskere og i større grad fremover etter at fiskene ble utsatt for vårt lysregime. De dominante fiskene produserte dermed langt flere avkom enn de sosialt underlegne, forklarer Sayyari.

Forskerne så også en tendens til at spermiekvaliteten til de underlegne fiskene ble dårligere. Disse resultatene var riktignok ikke betydelige nok til at de kunne trekke klare konklusjoner.

Risiko for fiskepopulasjoner 

– Problemet med dette er at det blir en stor forskjell på hvor mange avkom de to gruppene produserer. Det kan ha en effekt på summen av alle gener og genvariasjoner i en populasjon, altså genforrådet, sier Fontaine.

Hvis de dominante fiskene får spre sine gener videre i større omfang enn de underordnede, blir det mindre genetisk variasjon blant fiskene.

– Det er viktig med genetisk variasjon. Når en populasjon møter miljøforandringer, som for eksempel sykdommer, er det en risiko for at populasjonen kan bli utryddet hvis alle fiskene har for like gener, forklarer Fontaine.

Kan påvirke ulike arter på ulike måter 

Selv om disse forskningsresultatene viser en økning i spermiekvaliteten til dominante fisker, påpeker Fontaine at vi ikke kan vite hvordan lysforurensning kan slå ut hos andre arter.

– Dette er slik lyset påvirker akkurat denne arten. Det nye med denne forskningen er at lysforurensning i det hele tatt påvirker spermiekvaliteten. Det kan være at andre arter blir påvirket ved at kvaliteten forringes. Det vet vi ikke.

Blir mennesker påvirket? Han mener det er naturlig å tenke at lysforurensning i hvert fall kan påvirke spermiekvalitet til andre fiskearter.

– I tillegg må vi tenke på andre ville dyr og husdyr. Dette kan gjelde for alle virveldyr som oppholder seg ute og blir forstyrret av kunstig lys. Og det kan også tenkes at det har en påvirkning på oss mennesker, sier Fontaine og kommer med en oppfordring til andre forskningsmiljøer.

– Det har over tid vært en nedgang i sædkvaliteten hos menn. Ettersom dette er en sammensatt problemstilling, kan lysforurensning anses som en faktor her. Gjennom samarbeid med det humanmedisinske miljøet kan vi undersøke dette videre og se om vi finner lignende resultater i sæd fra mennesker.

Referanse:

Lauren E. Closs mfl.: Artificial light at night disrupts male dominance relationships and reproductive success in a model fish speciesScience of The Total Environment, 2023. Doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166406

Powered by Labrador CMS