Under et tokt med det grønlandske forskerskipet R/V Pâmiut har biolog Jan Yde Poulsen fanget en hittil ukjent fiskeart. (Foto: Jan Yde Poulsen)

Fisk med kjempeøyne oppdaget utenfor Grønland

Utenfor Sørvest-Grønland har en forsker fanget en hittil ukjent fiskeart, som han har døpt «nordlig tykkhalet blyantkrøkle». Oppdagelsen bekrefter at det dype havet i Nord-Atlanterhavet fortsatt gjemmer på hemmeligheter. 

Fakta

Blyantkrøkler er en slekt av små, tynne, avlange fisker som er relativt tett beslektet med laksefisker.

Fra før kjenner forskerne 16 arter – og nå kan en ny art føyes til listen.

Den nye arten kalles «nordlig tykkhalet blyantkrøkle» (Nansenia boreacrassicauda)

Blyantkrøkle lever generelt i de øverste par hundre meterne av havene, men det kan ikke utelukkes at de når helt ned på omkring 1000 meter.

Kilde: Jan Yde Poulsen

Fakta

Nesten 300 fiskearter er beskrevet i farvannene rundt Grønland.

De siste 10 år har det kommet om lag 30 nye fisker på listen.

Enkelte av dem er helt nyoppdagede, men de aller fleste er arter som allerede er kjent fra sørligere områder.

Når en ny art føyes til listen, kan det skyldes:

  1. År med endrede havstrømmer og/eller vanntemperaturer som har fått fisken til å trekke nordover.
  2. Forskere har gjort en økt innsats for å samle inn fisk.
  3. Forskere har gjort en økt innsats for å klassifisere fiskeartene (taksonomisk innsats).

Kilde: Jan Yde Poulsen

En liten, avlang fisk – med veldig store øyne – har blitt trukket opp av dypet utenfor kysten av Sørvest-Grønland.

Fisken har blitt hovedperson i en ny studie som konkluderer med at det er snakk om en hittil ukjent art.

– Normalt betrakter vi havområdene ved Grønland som relativt velutforsket. Men dette er et eksempel på at det fortsatt er mye vi ikke vet om hva som gjemmer seg i dypet i Nord-Atlanterhavet, forteller biolog Jan Yde Poulsen fra Grønlands Naturinstitut.

Han har gitt fiskearten det latinske navnet Nansenia boreacrassicauda – eller «nordlig tykkhalet blyantkrøkle».

– Den har kjempestore øyne

Fiskeforsker Peter Rask Møller er begeistret for det nye funnet.

– Det er en virkelig interessant oppdagelse. Jeg er helt enig i at det er snakk om en ny art. Det ser svært overbevisende ut, sier Møller, som arbeider ved Zoologisk Museum ved Københavns Universitet.

Forskerne mener at den nye fiskearten først har blitt oppdaget nå fordi den er sjelden og lever i vannmasser hvor det ikke er vanlig å fiske. Samtidig er den liten: Jan Yde Poulsen tror ikke den blir mer enn 30 centimeter.

– Den har kjempestore øyne, som fyller nesten halvparten av hodelengden. Det er sannsynligvis fordi skal finne mat i litt dypere vannmasser, hvor det ikke er så mye lys, forteller han.

– Samtidig kan den sannsynligvis svømme svært raskt, så det er nok også derfor den er en sjelden fangst.

Klimaendringer får ofte skylden

Peter Rask Møller anslår at forskerne finner ukjente fiskearter om lag hvert femte år i havet omkring Grønland.

Derimot oppdager de langt oftere «nye» arter som er kjent fra sørligere områder.

Tegningen viser den nyfunne fiskearten «nordlig tykkhalet blyantkrøkle». (Foto: (Illustrasjon: Januar Yde Poulsen) )

– Det er en tendens til å alltid skylde på stigende temperaturer i slike tilfeller. Men det at vi nå har funnet en helt ny fiskeart, er et godt eksempel på at det ikke alltid handler om klimaendringer. Det handler også om at kunnskapen vår om hvilke arter som allerede lever i Nord-Atlanterhavet, ikke er god nok, sier Jan Yde Poulsen.

Tunfisk har rykket nordover

– Vi oppdager hele tiden fiskearter som man ikke har sett før i dette området. Vi må holde tunga rett i munnen når vi avgjør hvorfor de nye artene blir oppdaget. Det skyldes at klimaet endrer seg, men også at forskerne får undersøkt den eksisterende faunaen skikkelig, forteller Møller, som ikke har vært med på oppdagelsen av den nye fiskearten.

Begge forskere påpeker imidlertid at undersøkelser har vist at stigende havtemperaturer i havene omkring Grønland har lokket både tunfisk og makrell nordover.

Inntil for få år siden var ikke de to artene å se omkring Grønland – men nå har makrellfisket, ifølge regjeringen Naalakkersuisut, blitt Grønlands største fiske når det gjelder mengde.

Slik ble den nye arten fanget

Nesten 300 fiskearter er beskrevet i farvannene rundt Grønland, og den nyeste på listen ble trukket opp under et tokt med det grønlandske forskerskipet R/V Pâmiut.

– Vi var skulle undersøke bestanden av blåkveite da vi fikk den med opp som bifangst. Da visste jeg ikke at det var snakk om en ny art, forteller Jan Yde Poulsen om toktet fra september 2008.

Da han kom hjem, la Poulsen den lille fisken inn under mikroskopet for å finne ut hvilken art det var. Det viste seg at fisken hadde trekk som skilte den fra andre arter av blyantkrøkle.

Poulsen bestilte eksemplarer av lignende fisker fra samlinger i både Spania, Tyskland, Japan og Australia for å sjekke om det faktisk var snakk om en ny art.

– Det viste seg at Zoologisk Museum i Hamburg har hatt fem eksemplarer av den samme fisken siden 1982. Men man hadde ikke oppdaget at det var snakk om en ny art. De hadde bare blitt feilidentifisert som en annen, kjent art, forteller Poulsen.

Slik fikk fisken navnet

Da det sto klart at Poulsen hadde funnet en ukjent art, måtte den få et navn. Her fulgte han – som alle andre forskere – den oppskriften den svenske forskeren Carl von Linné nedfelte på 1700-tallet:

Første del av det latinske navnet beskriver dyrets slekt – i dette tilfellet slekten Nansenia, som på dansk kalles «blyantsmelt» (blyantkrøkle).

Andre del av det latinske navnet kan forskeren velge selv – i dette tilfellet har Poulsen valgt boreacrassicauda. «Boreas» betyr «subarktisk» eller «nordlig», «crassus» betyr tykk og «cauda» betyr hale. I den vitenskapelige artikkelen foreslår han at arten får det «vanlige» navnet «nordlig tykkhalet blyantkrøkle».

– Når du har kunnet velge hva siste del av fiskens navn skulle være, hvorfor har du ikke oppkalt den etter deg selv?

– Ha ha. Det gjør man bare ikke. Det ville være ekstremt narsissistisk. Man kan gjøre det, men det ville være upopulært, sier Poulsen.

– Artsnavn skal gjerne si noe om hvordan organismene ser ut – gjerne navn som skiller dem fra andre arter som ligner. Den dimensjonen mister man dessverre når man begynner å kalle opp organismer etter irrelevante ting som personer, skip, ting og så videre.

Han har beskrevet funnet av den nye fisken i det siste nummeret av det vitenskapelige tidsskriftet Zootaxa.

Referanse:

Jan Yde Poulsen: A new species of pencil smelt Nansenia boreacrassicauda (Microstomatidae, Argentiniformes) from the North Atlantic Ocean. Zootaxa, 2015. DOI: 10.11646/zootaxa.4020.3.6. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS