Nordmenns nettoformue fortsatte å øke i fjor.

Nordmenn har fått større formue

Norske husholdningers finansielle nettoformue fortsatte å øke i fjor, ifølge tall fra SSB. Det skyldes blant annet store nettogevinster og investeringer.

Den kraftige økningen skyldes både rekordhøye nettofinansinvesteringer i fireårsperioden, men også uvanlig store nettogevinster i tre av de fire årene, ifølge SSB.

I fjor ble nettofinansinvesteringene, som er differansen mellom de finansielle investeringene og nettotransaksjonen i gjelden, beregnet til 90 milliarder kroner, mot 60 milliarder kroner i 2022.

Nettogevinstene, som hovedsakelig skyldes prissvingninger i aksjemarkedet, ble beregnet til hele 184 milliarder kroner i 2023, mot et nettotap på 128 milliarder kroner i 2022.

Gjelden utvikler seg derimot moderat, med en økning på 160 milliarder kroner i 2023, som er omtrent det samme som året før.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS