Betaler mer for sikker levering

Når villtorsken holdes levende i merd, kan den selges fersk hele året. Stabile leveranser av fersk torsk er verdifullt for flere kunder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved å holde villfisken levende i merd kan man levere fersk fisk til tidspunkt som er avtalt med kunden. (Foto: Frank Gregersen, Nofima)

– Vi har eksempler på at kunder er villige til å betale vesentlig høyere pris for å bli sikret levering på faste dager i uka, sier forsker Øystein Hermansen.

Til forskjell fra fisket på villtorsk, som varierer med tilgangen på fisk i havet, gir levendelagring nye muligheter for inntjening.

Ideen er å fange villfisk og sette den i merd, fôre den opp til den veier det dobbelte, og selge den til god pris når det er lite villfisk å få.

– Både erfaringer fra salget av oppdrettstorsk og tilbakemeldinger fra eksportører tyder på gode markedsmuligheter for et førsteklasses produkt av rett størrelse og med garantert levering, forteller Hermansen.

Forskerne har laget økonomiske modeller for å beregne lønnsomheten ved levendelagring, og er nå i ferd med å avslutte en intervjurunde med alle som drev aktivt med dette i 2009.

Deres erfaringer med vekst, ulike fôrtyper, drift og rutiner er sentrale i modellene, og er nyttige for aktørene, som kan lære av hverandre.

Gode prognoser

(Illustrasjon: Jon Solberg)

Prisene på fersk torsk varierer normalt mye i løpet av året. Vanligvis er prisene lave mens fisket foregår om vinteren, for så å stige på sommeren og høsten, da det er mindre tilgang på fersk torsk.

Men på grunn av nedgangen i verdensøkonomien har prisene de siste årene falt kraftig, og det har derfor vært vanskelig å tjene penger på levendelagring.

I fjor ble det slaktet rundt 2000 tonn torsk som var fanget i havet og fôret opp i merd, som er en svært liten del av det totale tilbudet av torsk. Men forskerne mener potensialet er betydelig.

– Våre foreløpige beregninger tilsier at det er god lønnsomhet i oppfôring av villtorsk. Trekker man fra kostnadene med fisk, fôr og slakteri, vil man likevel kunne tjene over to kroner mer per kilo. Forutsetningen er at prisutviklingen følger et normalt sesongmønster, sier Hermansen.

Lønnsomt for fiskerne

Også fiskefartøyene som fanger fisken og frakter den levende til merdene kan få en ekstra gevinst ved levendelagring. De får bedre pris for fisken som leveres levende, og siden de ikke trenger å sløye fisken kan de spare kostnader ved å dra ut med mindre mannskap om bord.

I tillegg har fiskerne midlertidig fått ekstra kvote for å levere fisken til levendelagring.

Bakgrunn:

Forskningen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Powered by Labrador CMS