Hybridmus med supersæd invaderer Europa

Observasjoner av hybridmus avslører supersæd. Ny kunnskap kan bidra til å løse problemet med synkende sædkvalitet hos menn verden over.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den europeiske hybridmusa har supersæd. Et spesielt Y-kromosom gir den over seks millioner flere sædceller enn de to underartene den er skapt av. Forskere vil nå granske hybridmusa i håp om å kaste lys over fertilitetsproblemer hos mennesker. (Foto: Colourbox)

Fakta

Forplantning hos mus skjer etter samme prinsipp som hos mennesker.

Hunnmusa bidrar med et egg med et X-kromosom, mens hannmusa bidrar med en sædcelle med enten et X- eller et Y-kromosom.

Ved XX blir det en hunn, og ved XY en hann.

I Tsjekkia og den sørtyske regionen Bayern lever det supermus med helt usedvanlig høy sædkvalitet.

Her har forskere observert hvordan det mannlige Y-kromosomet fra en østeuropeisk husmus har infiltrert vesteuropeiske slektninger, som har skapt en hybridmus med supersæd. Det skriver LiveScience.com.

Musa er en blanding av den vesteuropeiske underarten, Mus musculus domesticus, og den østeuropeiske underarten, Mus musculus musculus. Gjennom de siste 6000 årene har de ynglet med hverandre. Det finnes nå et 20 kilometer bredt belte, den europeiske husmus-hybridsonen, som strekker seg fra Norge til Bulgaria, der man finner blandingsmus.

Det spesielle ved de hybridene forskerne nå har funnet, er sammensetningen av kromosomene deres.

Det er snakk om hannmus av den vesteuropeiske underarten som har fått Y-kromosomet fra den østlige underarten. Nettopp den blandingen gir supersæd.

Helt usedvanlig kvalitet

Normalt vil hybrider innenfor to underarter bare produsere avkom med dårligere sædkvalitet, men det er absolutt ikke tilfellet her.

Forskernes foreløpige undersøkelser har vist at den lille musa har langt høyere spermtall enn begge de originale underartene. I gjennomsnitt seks millioner flere sædceller.

Oppdagelsen forklarer en generell stigning i sædkvaliteten hos musene i regionen. Det er kanskje bare den første av en hel kaskade av effekter som oppstår når barrierene mellom underartene brytes ned, sier forskeren bak studien, Stuart J.E. Baird, evolusjonsbiolog ved Universitetet i Porto i Portugal, ifølge LiveScience.com.

Avles i laboratorier

For å undersøke fenomenet fanget forskerne 212 mus fra både den tsjekkiske og den tyske hybridsonen.

Stuart Baird forteller at de genetiske variantene vil bli avlet videre i laboratorier, slik at forskningen kan fortsette under kontrollerte forhold.

Han har store forventninger til denne forskningen.

Andre forskningsresultater indikerer nemlig at menns sædkvalitet globalt blir dårligere.

Stuart Baird og kollegene hans håper at forskningen kan bidra til bedre forståelse av genetiske årsaker til dette.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Referanse:

«Sperm-related phenotypes implicated in both maintenance and breakdown of a natural species barrier in the house mouse», Proceedings of the Royal Society B (2012), doi: 10.1098/rspb.2012.1802

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS