Darwin i Pakistan

Hva tenker egentlig skoleelever i Pakistan og Indonesia og evolusjonsteorien?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Charles Darwin fyller 200 år i år. Hans evolusjonsteori har påvirket flere enn naturvitenskapene.

Det er en velkjent situasjon fra USA: Siden 1920-tallet har kreasjonister med hånden på bibelen gjentatte ganger utfordret undervisningen av Darwins evolusjonsteori i amerikanske skoler.

Men der den amerikanske striden rundt evolusjonsteorien er godt kjent, er kunnskapen om undervisningen av evolusjonen i muslimske land langt mindre.

Dette står imidlertid i sentrum for et pågående forskningsprosjekt der målet er å kartlegge holdninger til evolusjonsteorien og hvordan det undervises i den i muslimske samfunn.

Studien ledes av forskere ved Evolution Research Centre ved kanadiske McGill University og er ifølge tidsskriftet Nature den første store studien av sitt slag.

Elevenes holdninger

Forskningsprosjektet innholder blant annet en omfattende studie der 3 800 elever ved offentlige skoler i Indonesia og Pakistan har blitt stilt en serie spørsmål knyttet til evolusjonsteorien.

I denne studien svarer flertallet at de er enige i at evolusjonsteorien er basert på solide beviser. 85 prosent av elevene svarer i tillegg at de er enige i at fossiler viser at liv har eksistert i milliarder av år og at det har utviklet seg over tid.

Samtidig svarer imidlertid 80 prosent av de pakistanske elevene og 49 prosent av de indonesiske elevene at de mener at ”de første menneskene på jorda ble skapt av gud, ikke gradvis, men i sin nåværende form”.

I studien er elevene også spurt om hvorvidt de mener det er en konflikt mellom koranen og vitenskapen hva angår forklaringer på menneskets opprinnelse.

64 prosent av de pakistanske elevene og 36 prosent av de indonesiske svarer at de mener det er en slik konflikt.

Forskere og lærere

Forskningsprosjektet stanser imidlertid ikke ved elevenes holdninger, det inkluderer i tillegg studier blant både lærere og forskere i de samme landene. Og ifølge biologiprofessor Jason Wiles ved Syracuse University er det store forskjeller i holdninger blant de forskjellige gruppene.

– Blant forskerne synes det å være en generell aksept for evolusjonen, sier Wiles til forskning.no.

I forbindelse med prosjektet vises det også til at vitenskapsakademiene i både Pakistan og Indonesia, samt en rekke andre land, i 2006 signerte en uttalelse der de ber foreldre og lærere om å utdanne barna om jordas opprinnelse og utvikling.

Ifølge Wiles er situasjonen en helt annen blant lærere på ungdomstrinnene enn blant forskerne. Blant disse lærerne er det ifølge Wiles en generelt ”lav forståelse og aksept” for evolusjonsteorien.

Wiles understreker overfor forskning.no at forståelsen blant elevene må sees i sammenheng med graden av forståelse og aksept blant lærerne deres.

Lav aksept blant mange lærere gjør ifølge forskeren at elevene gjerne får motstridende forklaringer på evolusjonen.

Forskjeller

Ifølge Wiles er det for øvrig store forskjeller på undervisningen av evolusjonen i de forskjellige landene.

– I Pakistan inkluderer læreplanen en mer eller mindre standard behandling av evolusjonen, riktignok med henvisninger til Islam.

– Men bruddet mellom læreplanen og lærernes holdninger indikerer at det som er ”ment” å bli undervist ikke nødvendigvis blir det, eller at det kan bli hemmet av lærere som avviser evolusjonen og sier til elevene sine at det er galt, hevder Wiles.

Kreasjonisme synes å være mer populært blant yngre muslimer, hevder biologiprofessoren, og legger til at den også synes å være mer rådende i Indonesia enn i Pakistan.

– Rapporter fra våre kolleger i Indonesia indikerer at kreasjonistisk litteratur er utbredt på ungdomstrinnene der, mens det ikke har blitt rapportert av deltakere fra Pakistan, sier Wiles.

Adnan Oktar

Et eksempel på dette er ifølge Wiles litteratur av den tyrkiske kreasjonisten Adnan Oktar, som av Wiles karakteriseres som ”en skamløs propagandist”.

Oktar er blant annet kjent for ”Atlas of Creation”, skrevet under pseudonymet Harun Yahya og spredd også i Europa, deriblant Norge.

Om dette sier Wiles at “enhver som vet noe om vitenskap, biologi, geologi eller kritisk tenking vil raskt få øye på vrangforestillingene som tilbys i atlaset”.

– Dersom elever i Indonesia får presentert Oktars arbeid som ”vitenskap” vil de ikke se dette som noe som er i konflikt med sin religion, sier Wiles.

At elevene i de to landene gir så forskjellige svar kan ifølge forskeren blant annet skyldes forskjellige syn på vitenskap. Han legger til at mange elever ifølge studien mente at ”god vitenskap” også burde inkludere religiøse forklaringer.

– Med en slik forståelse, eller misforståelse om du vil, er det ingen konflikt, sier Wiles.

Når det gjelder kreasjonismen sier Wiles at man både finner likheter og forskjeller mellom muslimsk og kristen kreasjonisme.

En viktig forskjell er ifølge biologiprofessoren at forestillingen om at jorda bare er noen tusen år gammel, som har vært utbredt blant kristne kreasjonister, er relativt fraværende blant muslimske kreasjonister.

Evolusjonen

Hva angår den generelle oppslutningen om evolusjonen viser Wiles til en studie presentert i tidsskriftet Science i desemer.

På spørsmål om de var ”enig eller uenig i Darwins utviklingsteori” svarte 16 prosent i Indonesia og 14 prosent i Pakistan at Darwins teori ”trolig” eller ”mest sannsynlig” er riktig.

Når det gjelder USA viste en måling refert av forskning.no tidligere i år, at antallet amerikanere som aksepterer ideen om evolusjon har gått tilbake fra 45 til 40 prosent i løpet av tjue år. Andelen som fornekter evolusjonen har i samme periode gått fra 48 til 39 prosent.

Selv har for øvrig Jason Wiles nær kjennskap til amerikansk kreasjonisme gjennom oppveksten i en kreasjonistfamilie i Arkansas, i hjertet av det amerikanske bibelbeltet.

I dag følger han forholdene for undervisning av evolusjonen blant annet i hjemlandet, som en av lederne ved det kanadiske Evolution Education Research Centre.

Referanse:

Studien av de pakistanske og indonesiske elevenes holdninger til evolusjonen er en del av et større forskningsprosjekt ledet av forskere ved Evolution Education Resarch Centre ved kanadiske McGill University: http://www.mcgill.ca/eerc/

Powered by Labrador CMS