Hvem var fortidsmennesket som tidlige afrikanere fikk barn med for kanskje 150 000 år siden? (Illustrasjon: Bob Wilder/University at Buffalo)

Sex med en ukjent mennesketype ga unike gener

Nå har forskerne funnet spor etter en mystisk type fra Afrika i genene til moderne mennesker.

Flere studier viser at våre forfedre hadde sex med neandertalere. Men også andre slektninger kan ha vært attraktive.

I genene til moderne mennesker finner forskere fra USA og Hellas hint om en svært annerledes bidragsyter til genbassenget.

Dette tyder på at tidlige mennesker i Afrika kan ha fått barn med noen mystiske typer, muligens så seint som for 150 000 år siden.

Fjernere enn neandertalerne

Forskerne har analysert genene til europeere, afrikanere og asiater. De lette nærmere bestemt etter opprinnelsen til proteinet MUC7, som finnes i spytt.

Genet som henger sammen med dette proteinet, kommer i ulike varianter. Hos afrikanere sør for Sahara er det underlig annerledes enn hos europeere og asiater.

Denne varianten er så forskjellig fra den moderne mennesker flest har at det får forskerne til å klø seg i hodet.

Trolig har ukjente, nå utdødde, typer blandet seg med forfedrene til dagens afrikanere. Forskerne støtter seg til noen andre studier som antyder det samme.

Akkurat når det gjelder dette genet, er europeere faktisk nærmere neandertalerne enn vi er denne fyren.

Hvem var det?

Forskerne vet ikke hvem dette var. Det kan være en tidlig slektning av mennesket som allerede er oppdaget eller en hittil ukjent type, for eksempel en annen etterkommer av Homo erectus.

Spytt sier ikke så mye, her trengs det fossiler for å fastslå opprinnelsen.

Det er uansett usannsynlig at genet stammer fra neandertalere eller denisovanere, et annet fortidsmenneske, skriver forskerne. For de har bare funnet det hos folk i Afrika sør for Sahara.

Og vår stamfar støtte på neandertalerne som levde i Asia og Europa først etter at han hadde vandret ut av Afrika for rundt 100 000 år siden, ifølge videnskab.dk.

Før den tid kan afrikanernes opphav altså ha hatt en hyrdestund med et annet fortidsmenneske.

– Det ser ut til at kryssing mellom ulike tidlige mennesketyper ikke er unntaket – men det er regelen, sier Omer Gokcumen, en av forskerne bak studien, i en pressemelding fra State University of New York at Buffalo.

Men når det gjelder tidlige mennesker og hvem de stammer fra, er det mange uenigheter blant forskerne. Usikkerheten er stor, og disse forskerne påpeker selv at dette bare er et bidrag til den pågående diskusjonen.

Referanse:

Duo Xu mfl: Archaic hominin introgression in Africa contributes to functional salivary MUC7 genetic variation. Molecular Biology and Evolution, 21. juli 2017. DOI: 10.1093/molbev/msx206.

Powered by Labrador CMS