Eldste fjærkledde dinosaur

Nå viser det seg at fjærkledde, fugleliknende dinosaurer befolket jorden for mer enn 150 millioner år siden, før selve urfuglens tid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er den eldste fjærkledte dinosaur som hittil er kjent for vitenskapen; Anchiornis huxleyi. Dateringer utført av kinesiske forskere i Nature, viser at den levde for 151-161 millioner år siden. Illustrasjon: Zhao Chuang og Xing Lida.

Kinesiske forskere beskriver i tidsskriftet Nature den eldste fugleliknende dinosaur som hittil er kjent for vitenskapen.

Dinosaurens fulle navn er Anchiornis huxleyi. Den har fire vinger, og dessuten vingeliknende utvekster på hender og føtter.

Fossilet, som først ble funnet av en lokal bonde, framstår nær komplett. Det er datert til sen Jura, for 151-161 millioner år siden.

- Hypotese er korrekt

Funnet av A. huxleyi i den nordøstlige kinesiske provinsen Liaoning, er med på å kaste mer lys over utviklingen fra dinosaurer og fram mot dagens moderne fugler.

Dette er nemlig det første funnet av en fjærkledd dinosaur fra tiden før urfuglen Archaeopteryx lithographica (betyr gammel fjær), som ble funnet i Solnhofen i Tyskland i 1861.

Urfuglen har hjulpet forskere med å forklare den evolusjonær overgangen fra dinosaurer til fugler.

Likevel har fjærkledde dinosaurer som er eldre enn A. lithographica, glimret med sitt fravær. Derfor har kritikere påstått at fuglene ikke kunne stamme direkte fra juratidens  fjærkledde kjøttertere.

- Dette nye funnet gir oss en bekreftelse på at fugl-dinosaur-hypotesen er korrekt, og det støtter forestillingen om at fuglenes opphav er theropoder, en gruppe rovdinosaurer som omfatter Allosaurus and Velociraptor.

Det sier forsker Xing Xu i et presseskriv fra University of Bristol, som har vært åsted for det årlige møtet i Society of Vertebrate Paleontology, der funnene først ble presentert.

Majoriteten enig, men ikke alle…

Teorien om at fuglene stammer direkte fra små rovdinosaurer har etter hvert fått solid fotfeste, og støttes nå av de fleste paleontologer.

Fossilet av Anchiornis huxleyi var nær komplett da det ble funnet. Foto: Dongyu Hu, et al.

Små kjøttetende dinosaurer og fugler har flere enn 120 trekk til felles, som man ikke finner hos andre dyr.

Nature news skriver sågar i sin omtale av studien at den nye rapporten visker ut de siste rester av argumenter for at fugler ikke kan ha utviklet seg fra dinosaurer.

Men; det finnes forskere som er uenige i at dinosaurer er fuglenes opphav. Et ferskt eksempel er en doktorgrad fra universitetet i Oregon, USA, omtalt i Aftenposten.

Der mener forsker Devon Quick at fuglene trolig utviklet seg parallelt med dinosaurene, og at de sammen med krokodillene har en felles stamfar.

Ikke de store flyturene

De kinesiske forskerne bak den nye Nature-studien fant flere andre dinosaurfossiler i bakken i Liaoning, deriblant en theropod, som deler trekk man kan spore til dagens  fugler.

- Disse eksepsjonelle fossilene gir oss dokumentasjon vi hittil har manglet. Nå faller brikkene på plass, sier Xu videre i presseskrivet.

Den fjærete bekledningen til tross; forskerne antar at A. huxleyi bare kunne foreta glideflukt, siden fjærprakten ikke ville gi nok bæreevne til skikkelig flyging.

Funnstedet i Liaoning-provinsen blir ellers betraktet som en gullgruve for paleontologer på dinosaurjakt. Fra tidligere er det funnet andre fossiler der datert til sen Jura, så forskerne antok at de var på sporet av noe stort, påpeker Nature news.

Mer om urfuglen

Inntil den nye Nature-rapporten forelå, trodde man for eksempel at flygende dinosaurer før urfuglen A. lithographica hadde flygeoverflate av hud, ikke fjær.

Men det var før Anchiornis huxleyi bruste med fjøra.

Etter utgravningen står en rekke fossiler i analysekø. Dermed er det god grunn til å anta at vi etter hvert skal få et enda bedre bilde av fjærbefengte kjøttetere som levde for mer enn 150 millioner år siden.

Urfuglen A. lithographica viser for øvrig en sammensatthet av trekk som minner om små rovdinosaurer, men også trekk som vi ser hos fugler i dag, opplyser Naturhistorisk Museum på en faktaside om tidlige fugler.

Den var på størrelse med en skjære, hadde forlemmer med tre klør, lang hale og tenner. Trolig var urfuglen også skjelldekket på hodet som dinosaurer.

Referanse:

Hu, D., Hou, L., Zhang, L. & Xu, X. Nature 461, 640-643 (2009)

Les mer:

Nature: Oldest feathered dinosaur found

NTNU, Vitenskapsmuseet: Helt fossilt! Fra dinosaurene til oljealderen (pdf)

Naturhistorisk museum, UiO: Faktaside om tidlige fugler

Aftenposten: Tvil om slektskap mellom dinosaurer og fugler

Skjelett og betydelig fjærprakt hos Anchiornis huxleyi. (Foto: Dongyu Hu, et al.)

 

Powered by Labrador CMS