Lårbeinet viser tydelige tannmerker, som du kan se oppe til høyre og nede til venstre. (Foto: C. Daujeard PLOS ONE e0152284)

Dette urmennesket kan ha blitt spist av en hyene

Knoklene har blitt gnagd på av et stort rovdyr for 500 000 år siden.

Nå om dagen er det liten fare for å bli spist av et digert beist med skarpe tenner.

Vi har klart å gjøre samfunnene våre ekstremt trygge, og vi konkurrerer ikke lenger med bjørner, løver eller tigre om vann eller mat.

Lite bevis

Men dette var selvfølgelig en overhengende fare for forfedrene våre i Afrika, og de ble helt sikkert spist av mange forskjellige dyr når sjansen bø seg.

Selv om det virker åpenbart, finnes det ikke mye bevis for at de faktisk ble spist i denne delen av Afrika.

Nå har det blitt funnet et lårbein i en hule i Marokko. Det viser tydelig spor etter gnaging med skarpe tenner.

Lårbeinet tilhørte sannsynligvis et medlem av Homo rhodesiensis-arten, en nær forfar av oss som døde ut for mer enn 100 000 år siden.

Fra en hule

Hulen hvor beinet ble funnet kalles Grotte à Hominides, eller menneskehulen, og er et hulesystem hvor det har blitt funnet mye rester etter menneskearter. Hulen ligger i nærheten av Casablanca.

Beinet har tydelige tannmerker i begge ender. Det har også sprukket opp og viser tydelige tegn på rovdyrgnaging.

Forskerne er ikke sikre på hvilket dyr som sto for menneskespisingen, men det kan ha vært hyener.

De kan heller ikke vite om offeret allerede var dødt da det ble spist.

Andre mistenkte

I det samme området har det blitt funnet flere rovdyrben med spor etter spisse verktøy, som viser at urmennesket jaktet på og spiste rovdyr i området.

– Konfrontasjoner mellom rovdyr og tidlige mennesker var sikkert helt vanlige, men dette er en av de få gangene hvor vi har bevis på at rovdyr faktisk spiste tidlige mennesker, sier Camille Daujeard i en pressemelding. Hun er forsker ved Muséum National D’Histoire Naturelle i Frankrike.

Hvis det ikke var en hyene som gjorde udåden, kan det ha vært en hel rekke andre dyr.

De tidlige menneskene hadde mange naturlige fiender som levde i dette området, og forskerne nevner store sabeltannkatter, bavianer, bjørner eller sjakaler.

Det var ikke lett å være i live for 500 000 år siden.

Referanse:

Daujeard C mfl: Pleistocene Hominins as a Resource for Carnivores: A c. 500,000-Year-Old Human Femur Bearing Tooth-Marks in North Africa (Thomas Quarry I, Morocco). PLoS ONE, 2016. DOI: 10.1371/journal.pone.0152284

Powered by Labrador CMS